ÁHÍTAT – 2023. május 18., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Jézussal célhoz jutott Isten akarata
Igehely: Ézs 53:10-12; Ef 1:19b-23; Kulcsige: Ef 1:22 „Mindent az ő lába alá vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé.”
Jézus mennybemenetele most úgy hat rám, mint egy példa. Példa arra, hogyan érvényesül Isten hatalmának felséges nagysága rajtunk. Jézus személyén teljesült ez. Hogyan? Az emberré lett Fiúra nézve az Atya azt akarta, hogy betegség törje össze, hogy feláldozza magát. Így jutott célba Isten akarata. Ezek után következhetett a feltámadás, és az, hogy Isten jobbjára ülhetett.
Vágysz a mennybe? Milyen úton szeretnél odaérkezni? Kész vagy követni a Jézus útját? Ő szolga lett, felvállalta az Isten akaratát, magát feláldozta. Így élhette át Isten hatalmának rendkívüli formáját a feltámadásában. Hogy hat rád ez a felvázolt út? Félelmetes vagy kívánatos? Ha csak tudsz a mennyről, de nem vágysz oda, akkor lehet, hogy félelmetes ez az út. Ha vágysz oda, akkor maga ez a vágyakozás tölt be örömmel és erővel, ha átéled az út megpróbáltatásait.
Sajnos, úgy érzékelem, sokan vannak Isten népe között, akik csak tudnak a mennyről, de nincs bennük vágyakozás oda. Emiatt megdöbbenti őket, ha olykor azzal szembesülnek, hogy az Úr őket is nehéz úton akarja használni, vezetni. Ugye, te nem döbbensz meg ezen?
Takács Zoltán

Délutáni elmélkedés

A jelen feladata és a jövő reménysége
Igehely: Jn 13:31-36; Kulcsige: Jn 13:33-34 „Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok: kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!”
Kövess engem – szólt Jézus hívása az apostolok megszólításánál. Együtt is mentek azután minden helyre, ahol Jézus szolgált. Most viszont azt mondja a Mester, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Milyen érzés lehetett átélni ezt a tájékoztatást? Biztosan nehéz.
De hova is ment Jézus, ahova nem követhetik a tanítványok? Egyrészt megy a keresztre, ami egyedül az Ő küldetése. Ebben senki nem lehet a társa. Másrészt megy – halála és feltámadása után – a mennyei dicsőségbe. Jöhet a kérdés, hogy oda miért nem mehetnek? Hát nem azt hirdette mindig az Úr, hogy törekedjenek Isten országába, jelenlétébe? Ez ott teljesül maximális mértékben.
Milyen jó, hogy Péter meg merte kérdezni Jézust, hova megy. Ugyanis az erre a kérdésre adott válaszban olvasható egy megnyugtató szócska: most. Most nem követhetsz. De neked is helyet készítek, téged is várlak, mint minden követőmet. Amíg nem jöhettek, addig fontos küldetésetek van. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket! Ez lesz a leghatékonyabb bizonyító ereje annak, hogy a tanítványaim vagytok.
Takács Zoltán