ÁHÍTAT – 2023. május 20., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Maradjatok meg Isten akaratában
Igehely: Kol 4:10-13; Kulcsige: Kol 4:12 „Köszönt titeket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, állhatatosan maradjatok mindabban, ami Isten akarata.”
„Merj nagyot álmodni!” „Valósítsd meg vágyaidat!” Két olyan biztatás, amit mostanában sokszor lehet hallani. Bennem kérdéseket szülnek ezek a motiváló mondatok. Kinek a terve, kinek az akarata mutatkozik meg benne? Tartalmazzák-e az álmok, a vágyak a Teremtő Isten és a Megváltó Krisztus általános, mindenkire vonatkozó és személyes akaratát?
Epafrász azért imádkozott a kolosséi gyülekezetre gondolva, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal és állhatatosan maradjanak meg Isten akaratában. Rosszat akar Epafrász azzal, hogy nem a vágyak és álmok teljesüléséért könyörög? Dehogyis. Tudja, hogy az igazán sikeres, eredményes, Istent gyönyörködtető, örök értékeket gyümölcsöztető élet akkor valósul meg, ha valaki ismeri Isten akaratát, és azt követi is.
A kérdés ma az, testvérem, hogy ismered-e Isten rád vonatkozó akaratát? Elfogadod-e, és igyekszel-e arra, hogy az Ő akaratában megmaradjál? Olykor küzdesz, mert mást akarsz, mint Isten? Jusson eszedbe az Úr Jézus, aki volt ilyen helyzetben, de ki tudta mondani az Atyának, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te.
Takács Zoltán

Délutáni elmélkedés

Meg is ragadott a Krisztus
Igehely: Fil 3:12-16; Kulcsige: Fil 3:12 „Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus.”
Nem mondom, hogy már tökéletes lennék. Mi bizonyítja, hogy ezt Pál komolyan is gondolja? Az, hogy nekidől, nekifeszül a rá váró feladatoknak, kihívásoknak, szolgálatoknak. Ezeket nemcsak megoldandó munkának tekinti, hanem a fejlődésének, az Isten kezében való formálódásnak a lehetőségeit látja benne. Tudja, hogy a szolgálat az egyik leghatékonyabb helyzet arra, hogy az ember lelkileg, jellemben fejlődjön, tanuljon, és ezáltal egyre inkább kiábrázolódjék benne a Krisztus.
Testvérem! Kívánsz-e még fejlődni, változni, növekedni? Elfogadod-e a szolgálati lehetőségeket, és azokat teljes odaadással igyekszel elvégezni? Hidd, hogy ebben van a tökéletesedés útja!
Megragadom, mert engem is megragadott Krisztus. Milyen komoly beismerés és elhatározás! A megtéréssel nem más történt, mint az, hogy megfogott minket az Úr Jézus. Megfogott és magával hívott, ugyanakkor szívünkben, gondolatainkban megfogott a szeretete, szelídsége, hatalma, kegyelme, amivel közelít mindenkihez. És ennek van célja is: a jutalom. Minden adódó lehetőségben lásd meg Isten jutalmazó irgalmát, ragadd meg azt, és használd ki!
Takács Zoltán