ÁHÍTAT – 2023. május 19., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

…hogy megszentelődjetek
Igehely: 1Thessz 4:1-8; Kulcsige: 1Thessz 4:3 „Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól.”
Úton vagyunk. Ez több szempontból is igaz. A lelki, szentségbeli állapotunk tekintetében is haladunk előre. A megtéréssel megigazulást nyertünk, és onnan kezdve zajlik a megszentelődésünk. Ennek még nincs vége. Ma is kell tenni lépéseket a szentebb élet érdekében, és engedni kell Istennek, hogy ezt végezze el. Mert bár minket szólít fel az ige a megszentelődésre, nem mi tesszük magunkat szentebbé. Ezt egyedül a szent Isten végzi el. A lényeg: Jussatok még előbbre ebben!
Az ellenségünk el akarja hitetni velünk, hogy a szentségünk már elég jó. Meg szabad állni a fejlődésben. Ez veszélyes. Én a megszentelődést egy emelkedőn való kerékpározáshoz hasonlítom. Nem túl meredek az út, mégis folyamatos tekerést igényel. Ha megállok a hajtásban, akkor nemcsak megtorpanok egy szinten, hanem akár fel is borulhatok, vagy elkezdek visszafelé gurulni a lejtőn. Milyen sokan indultak így el lefelé! Elhitték, hogy már elég jók, nem kell annyira igyekezni, erejüket megfeszítve haladni. Az így kialakuló önteltség tragédiához vezethet.
Testvérem! Megteszed ma is a lépéseidet a megszentelődésben?
Takács Zoltán

Délutáni elmélkedés

Erősség a szorongatás napján
Igehely: Náh 1:1-8; Kulcsige: Náh 1:8 „Jó az Úr! Oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá menekül.”
Indulatos, bosszúálló, haragvó az Úr. Félelmet kelt ez a leírás. Főleg akkor, ha eddig csak egyoldalúan beszéltek neked Istenről, aki kegyelmes, szerető, megbocsátó, irgalmas, védelmező, gondoskodó Atya, akinek nincsenek is negatív érzelmei és megnyilvánulásai. Remélem, most nem ábrándultál ki az Atyából! Legyen inkább örömöd, hogy jobban megismerheted Őt. Figyeld meg, kivel szemben érvényesülnek a félelmetes tulajdonságai? Ellenfelei, ellenségei felé.
Ellensége, ellenfele, vagy gyermeke, követője vagy-e az Úrnak? Ha már követed Őt, elsősorban nem a rettenetes voltát kell látnod Istennek, hanem az oltalmazó hatalmát. Ha Isten érvényesíti a világon ellenségeivel szemben a haragját, gyermekeinek akkor is menedéket jelent a vele való kapcsolat. Ha dúl is a háború, a félelmetes a vihar, amiben Isten igazsága és haragja érvényesül, te, mint szerető gyermek, menekülhetsz az Atyához, számodra oltalmat fog biztosítani a nyomorúság idején is.
Mindezzel együtt ne feledd az tanácsot: „… félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket…” (Fil 2:12)!
Takács Zoltán