ÁHÍTAT – 2023. május 8., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Debóra nem tűrhette tovább
Igehely: Bír 5:7-12/a; Kulcsige: Bír 5:7 „Hiányzott a vezetés, hiányzott Izráelből, mígnem fölkeltem én, Debóra, fölkeltem én, Izráel anyjaként.”
Debóra szolgálata bizonyítja, hogy Istent nem kötik a kulturális szabályok. Egy asszony a legfőbb szellemi tekintély (Bír 4:4) egy férfiak által dominált világban! Méltó tisztsége viselésére: nemcsak bölcs tanácsokat képes adni, hanem a vészhelyzetnek is ura: hívatja Bárákot, utasítja a harc felvételére. Amikor Bárák egyedül nem vállalja a küldetést – még az ÚR szavára sem! (Bír 4:6) – elmegy vele. A győzelem is egy asszonyé lesz, hiszen Jáél pusztítja el az ellenség fővezérét. Egy nők által meghatározott szabadítás!
Mit tanulhatunk Debórától? 1. Vállalta küldetését – férje támogatásával, hiszen, ha nem így lett volna, arról szólna az Ige. 2. Megvolt a kellő önbizalma is, miközben teljesen Isten vezetése alatt állt („mígnem fölkeltem én, Debóra, fölkeltem én, Izráel anyjaként”). 3. Nem alázta meg Bárákot, hanem társ-győztesként tekintett rá: „Serkenj, serkenj föl, Debóra, serkenj, serkenj, mondj éneket! Kelj föl, Bárák, fogd foglyaidat, Abínóam fia!” 4. Nem magának élt, hanem népének, és Isten dicsőítésére buzdít: „Szívem Izráel vezetőié, akik önként keltek föl a népből. Áldjátok az URat!”
Lehet-e egy nő vezető Isten népe között? Ha igen, milyen feltételeknek kell megfelelnie?
Balogh Barnabás

Délutáni elmélkedés

Leleményes édesanya
Igehely: 2Móz 2:1-10; Kulcsige: 2Móz 2:3 „Amikor azonban nem tudta már tovább rejtegetni, fogott egy gyékénykosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sás közé.”
„Minden sikeres férfi mögött áll egy nő” – tartja a mondás. Ez a Bibliában is így van, és ez a nő sokszor egy édesanya. Mózes az egyik legsikeresebb férfi a Bibliában. Krisztus Jézus után az első. De mi lett volna belőle, ha nincs Jókébed, ez a leleményes, bátor hívő asszony? Emberi szempontból sok mindent neki köszönhet Mózes: vállalta, hogy a király parancsa ellenére a végsőkig rejtegeti, aztán pedig az Úrra bízta. Hiszen a Nílus akkor is tele volt krokodilokkal… Az Úr pedig tovább intézte Mózes sorsát: gyermekként egy időre visszaadta neki, így megtaníthatta, hogy hova is tartozik igazán. Ezt soha nem felejtette el Mózes. Aztán a fáraó lányának fogadott fiaként megkapta a hadvezéri kiképzést. Isten mindig tudta, mivé akarja tenni őt. Viszont életének első éveiben édesanyja képviselte az ÚR akaratát. Ő ebbe teljes lényével beleállt. A jutalma: világhírűvé tette az ÚR a Szentírás által, és „szabadalmaztatta” leleményességének termékét, a mózeskosarat.
Mennyire „bosszant”, ha valaki, aki sok mindent neked köszönhet, végül magasabbra jut, mint ahol te vagy? Tudod-e jó szívvel, Istent dicsőítve vállalni, hogy az ÚR eszközeként mások sikereinek kovácsa légy?
Balogh Barnabás