ÁHÍTAT – 2023. május 9., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Delila – amikor házad népe az ellenséged
Igehely: Bír 16:15-21; Kulcsige: Bír 16:18 „Amikor Delila látta, hogy egészen feltárta előtte a szívét, elküldött, és hívatta a filiszteusok városfejedelmeit, és ezt üzente: Most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét! A filiszteusok városfejedelmei elmentek hozzá, és a pénzt is vitték magukkal.”
A felemás iga elkerülése mindig fontos tanítás volt gyülekezeteinkben a házasság témában. Sok keserű tapasztalat tette meggyőződésünkké ezt az igei látásmódot. De a kérdést, hogy mi is lesz felemás igává az évek során, nem mindig egyszerű megválaszolni. Amikor gyülekezetbe járó baptista fiatalok házassága végződik válással, és baptista–nem baptista házasságából lesz győzelmes élet és szép keresztyén család, akkor szembesülünk azzal, hogy Isten jobban tudja, kiket teremtett egymásnak. A döntést azonban nekünk kellett, ill. a mai nemzedéknek kell meghoznia.
Sámson és Delila példája mutatja, hogy vannak gonosz emberek, akiket egy kiválasztott sem tud megváltoztatni. Delila a filiszteusok városfejedelmeit hívatta, amikor Sámson kitárta előtte a szívét. Soha nem szerette igazán őt. Ki legyen hát a párunk, hogy ne ellenségünkkel osszuk meg az életünket? „Akiben a lelkem megnyugszik” – mondta egyszer valaki, aki nem a közösségünkhöz tartozott, de nagyon szép házassága, családja lett. Ez lehet tehát egy „gyapjú” azok számára is, akik az ÚR előtt harcolva keresik társukat.
Hogyan erősíthetjük meg házasságunkat? Mit tanácsolhatunk fiataljainknak, ha a párválasztásról kérdeznek?
Balogh Barnabás

Délutáni elmélkedés

A derék asszony dicsérete
Igehely: Péld 31:10, 25-31; Kulcsige: Péld 31:10 „Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél.”
Ismét egy csodálatos nő, egy ideál. Nem elvont, hanem lelkületében és tulajdonságaiban követhető. Mi jellemző rá? Értékes, szeretett nő, ezért lehet önbizalma; kiváló üzleti érzékét is családja szolgálatába állítja (16.; 24.v.). Férje is tiszteletre méltó, és ezt nem kis mértékben neki köszönheti (23.v.). Azzal teljesedik ki az élete, hogy másokért él (férjéért, háza népéért, ami a szolgákat is jelentette, nemcsak a gyerekeket!). Istenfélő (30.v.).
Lehet, hogy nőként nyomasztóan hat rád ez a felsorolás. Szabadítson fel az ÚR, hogy amiben ezek közül jó vagy, azokat használd azok érdekében, akik rád bízattak, amiben pedig nem vagy annyira jó, abban kérd az Úr Jézus segítségét, hogy ne hiányozzon se a társadnak, se a környezetednek. Isten úgy szeret, ahogy vagy. És tudja, hogy ki számára vagy ill. lehetsz te is derék asszony. Adj hálát, ha már te is tudod! Ha pedig még előtte állsz ennek az élethelyzetnek, őszinte szívvel kérd az ÚR Jézust, hogy neked is adja meg ezt az ajándékot!
Hogyan bátorítanád azokat, akik elérhetetlennek látják, hogy valaha derék asszonyok legyenek? Miként válik nyilvánvalóvá ebben a szakaszban, hogy Isten Igéje egyenjogúnak tekinti a férfit és a nőt?
Balogh Barnabás