ÁHÍTAT – 2023. március 14., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Eszetekbe juttat mindent
Igehely: Jn 14:22-31; Kulcsige: Jn 14:26 „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.”
Csak csodálkozhatunk, milyen az Atya törődése gyermekei iránt. Az Úr Jézus nem elérhető személyesen, de az Atya Jézus nevében küldött nekünk Szentlelket, Pártfogót, aki „megtanít majd titeket mindenre.” Az a tapasztalatom, hogy ez az ígéret az igével kapcsolatos. Tájékozódni az Írásokban, és az életünkbe bevezetni ezeket, avagy jól értelmezni, megélni a leírtakat, sokszor nem egyszerű. Sok hűséges hívő ember bajban maradna, mert magunktól nem tudjuk megfejteni azokat az igéket, amelyek nem egyértelműek, vagy nem igazán tudjuk, hogyan kell valóra váltanunk őket napjainkban. Maga Isten költözik a testünkbe a Szentlélek által, hogy elvezessen az engedelmességhez, és megtermi bennünk a Lélek gyümölcsét is. Persze, Isten Lelke bennünk nem diktátorként működik, hanem inkább halk hangként, amely meg tud minket tanítani mindenre, de kényszeríteni nem akar semmire.
Szeretnél te is mindennap tudást és erőt szerezni a Szentlélektől, aki benned lakik? Elcsendesedsz és megnyugszol, hogy e világ zajában meghallhasd a Lélek halk hangját?
Pálkovács István

Délutáni elmélkedés

„Feddj, ints, biztass!”
Igehely: 2Tim 4:1-5; Kulcsige: 2Tim 4:2 „Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.”
Pál apostol ezeket a szavakat a fiatal Timóteusnak üzeni. A testvérek biztosan sejtik, hogy Istenünk a Szentlélek által megannyi tapasztalt, érett hívő testvérnek is küldi, akik ma Krisztus gyülekezetében, az egyházban tesznek szolgálatot. Isten komoly szolgálatba állít embereket, akik teljes szívükkel, odaadással, Jézus kegyelméből engedelmesen követik az Urat, és képesek feddeni, inteni, de főleg biztatni Isten gyermekeit, teljes türelemmel és tanítással. Nagy szükség van ezekre a gyülekezetben, mert meg van írva, hogy „lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el”. Nem kell erre a próféciára hosszan várakozni, ez az idő már itt van. Nagyon komoly helyzetek állnak elő, amikor Isten gyermeke ilyen emberekkel találkozik, esetleg ilyen gyülekezetbe toppan be. Itt mindenről szó van, csak nem az igazságról, és az ilyen gyülekezetnek már fogalma sincs arról, hogy mire volt rendelve. A Szentlélek gyümölcseit hiába keressük ezeken a helyeken.
Imádkozzunk ébredésért, és legyünk Isten eszközei ebben, ott, ahová állított minket!
Pálkovács István