ÁHÍTAT – 2023. március 17., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Gyűlölet és befogadás
Igehely: Jn 15:18-27; Kulcsige: Jn 15:19 „Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ.”
Gyűlölet! Nem tudom, van-e ennél szörnyűbb magatartás, amely családokat, nemzeteket, az egész világot képes tönkretenni! Isten Fiát gyűlölni, aki olyan csodálatos dolgokat tett, amelyeket senki előtte, sem utána?! Ok nélkül gyűlölni… Azt gyűlölni, aki mindent alkotott és fenntart… Imádni a teremtményt, ami a világban van, a természetnek adni Isten dicsőségét, és gyűlölni a Teremtőt magát… Fájdalmas ezen gondolkodni, és elmélyülni benne. Az ember érzi, hogy rosszul cselekszik, a lelkiismerete vádolja egy életen át, és végül mindent elveszít.
Más oldalon vannak emberek, akik hallanak Jézus cselekedeteiről, tanításairól, feltámadásáról, és nem megy el a fülük mellett ez az egész. Ha él, akkor találkozni akarok vele, szeretnék kapni szeretetéből, áldásaiból, végül dicsőségéből. Kész vagyok utánanézni, tanulni, áldozatot hozni. Még mindig vannak közöttünk ilyen emberek. Kész vagy keresni őket? Kész vagy bizonyságot tenni nekik Jézusról?
A Pártfogó bizonyságot tesz Jézusról, és mi is bizonyságot teszünk. Ne csüggedjünk! Kész vagy az igét hirdetni? Szükség van rá!
Pálkovács István

Délutáni elmélkedés

„Őrállóvá tettelek!”
Igehely: Ez 33:1-9; Kulcsige: Ez 33:7 „Emberfia! Ilyen őrállóvá tettelek téged Izráel házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben!”
Az őrálló olyan személy volt, aki háborúk idején egy magas helyen állt, ahonnan jól belátta a terepet. Hogyha veszély fenyegette a város lakóit, akkor a kürtjébe fújt, ezzel figyelmeztette azokat, akik nyílt helyen voltak, hogy elbújhassanak a városfalak mögött. Az ige szellemi jelentése nagyon komoly. Arról szól, hogy az Isten állított ilyen személyeket, prófétákat, akiktől azt várja el, hogy figyelmeztessék a népet, hogy Isten előtt bűnösek, és ha el akarják kerülni a büntetést, akkor meg kell térniük, elhagyva a bűnös életet.
Az Újszövetség üzenete valójában nem változott. Bár gondolom, hogy nem ilyen nyersen, szeretet nélkül hirdetjük az Úr igéjét, hogy „mindenki bűnös, és ha nem tértek meg, akkor el fogtok kárhozni a pokolban.” De Pál világosan, egyértelműen írja: „Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”
A megmentő szándék és a kegyelmi üzenet ugyanaz. Minden hívő ember legyen kész őrállóvá lenni környezetében!
Pálkovács István