ÁHÍTAT – 2023. március 30., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Az alázatosoknak szabadulást ad a földön
Igehely: Zsolt 76:1-13; Kulcsige: Zsolt 76:10 „Mert ítéletet tart az Isten, szabadulást ad a földön az alázatosaknak.”
Ászáf a szent sátor Sálembe telepítését ünnepli, amit a pogányok isteneivel szemben Istenünk felemelkedéseként értelmez. Nem azért, mert erősek voltak a szállító léviták, vagy mert Sálem hegyen épült, hanem mert Istenünk világhírű történelemmel megbizonyította magát már akkor. Ezért mondja: „Ragyogó vagy te, hatalmasabb a hegyeknél”, ahol a pogányok hitében az isteneik laknak. A mi Istenünk még fentebbről, a mennyből hirdet ítéletet, normákat, végzéseket, ad szabadulást. Különös, hogy a legmagasabb és hatalmasabb Istentől a legalázatosabb helyzetből hozzá kiáltók nyerik a szabadulást. Egy emberi tüdő kicsiny felületű, kb. két férfitenyérnyi. De a benne lévő hörgők révén kb. egy sportpálya méretű felület van benne.
Tanuljunk hát kicsinynek, alázatosnak lenni. Isten előtt ez a nyerő helyzet. Tekints vissza elmúlt életedre: Ugye, minden eddigi előmeneteledet alázattal nyerted meg Isten előtt? Ez a lenti helyzetünk ideiglenes, mégis innen hittel mondhatjuk: „Mennyben lakó én Istenem, vedd füledbe dicséretem”, és majd odafent vele uralkodhatunk dicsőségben.
Ugye, vágyod ezt a fölmagasztalást? Emberi kapcsolataidban is alázatos vagy? Alázat nélkül hogyan képzeled el a boldogságodat?
Katona László

Délutáni elmélkedés

Parancs a próféták elnémítására
Igehely: Ám 2:4-16; Kulcsige: Ám 2:12 „De ti a názírokat borral itattátok, a prófétákra meg ráparancsoltatok: Ne prófétáljatok!”
Ha a próféta kedvükre prófétált, ellenségeikre Isten ítéletét hirdette, akkor kedvelték és megfizették. Ha őket bíráló, ébresztő igét hirdetett, megvetették, elhallgattatták. Ámósz is átélte ezt (Ám 7:10-17). Ma is kísért a nép bűnös elvárásait kiszolgáló igehirdetés. Ugyanakkor az egyház, a gyülekezet Istenhez való hűségének pont az a mutatója, hogy miként fogadja az ébresztő, bűnöket, bűnösöket, világi behatásokat leleplező igehirdetést.
Az igazi elhívás Istentől jön, és kegyelem jele, ha az Úr elhív szolgálatra. Ez nem érdeme szülőnek, gyülekezetnek. Vigyázzunk az egyházi elvárásokkal, betonszabályzatokkal, kulturális, erkölcsi nyomással, karrierkínálattal stb., mert megrontóivá lehetünk a prófétáknak. Ezeknek a csírája ma is ott rejtőzik egyházainkban és világunkban. Úgy kell féltő szeretetben hordozni a prófétafiak megjelenését, biblikus felkészítésüket; stílusok, értékek, módszerek felismerését, a jó magvetés végzését tanítani nekik, ahogyan a gyermekáldásra vágyó asszony óvja, félti, táplálja méhében a gyermekét, hogy egészséges, erős gyermeke születhessen majd.
Imádkozzunk ilyen prófétákért egyházainkban, gyülekezeteinkben!
Katona László