ÁHÍTAT – 2023. november 3., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Aki hisz és megkeresztelkedik
Igehely: Mk 16:15-20; Kulcsige: Mk 16:16 „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.”
Bibliai alapelv: a „lelkiekhez lelkieket szabván” (1Kor 2:14 Károli). Üdvösségre jutni a leglelkibb dolog a világon, ezért mondja Jézus, hogy „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” Ezért fontos, hogy hirdessük az evangéliumot, ami Pál szerint Isten ereje, minden hívőnek üdvösségére (Róm 1:16). Csak a tiszta evangélium képes üdvözítő hitet fakasztani az őszinte emberben. Miután ez megtörtént, ezt követheti az ember nyilvános bizonyságtétele, vagyis a bemerítkezés. Az Isten részéről is következnek azok a jelek, amelyek a különböző helyzetekhez vannak igazítva. A lényeg az, hogy „kegyelemből van üdvösségetek a hit által… nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék” (Ef 2:8–9). Még az is lényeges, hogy a hithez jutott Jézus munkatársává legyen, de nem önerőből, hanem Jézussal, aki megígérte: „én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:18–20).
A te bemerítésedet megelőzte a megtérés? Szerinted mi fontosabb, a lelki ajándékok vagy a Lélek gyümölcse?
Dézsi István

Délutáni elmélkedés

Emlékezzél és tartsd meg!
Igehely: Jel 3:1-6; Kulcsige: Jel 3:3 „Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg! Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád.”
Régebben, ha utazás közben elvétettük az utat, csak úgy kerülhettünk újból a jó útra, ha visszamentünk egészen odáig, ahol elvétettük az irányt. Ma már vannak különböző navigációs rendszerek, de még így is megtörténhet ez, és akkor tenni kell valamit: „meg kell térni”.
A szárdiszi gyülekezet is jól indult, de valami közbejött: megalkudott egy kis bűnnel, és beszennyeződött a lelki ruhája. Nem nagyon látszott a szenny, így nem is foglalkozott vele, csak folytatta útját. Aztán megfertőződtek a cselekedetek, és tovább folytatta így, mert már messze járt. Ezután már semmi nem számított, mert már semmit nem érzett, hiszen „meghalt”, és csak haladt lefelé. De „az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van”, kegyelmesen megszólította: „Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak!”
Ez egy egyedülálló, sorsfordító lehetőség mindenkinek. Ne szalaszd el! Ha jelenlegi helyzeted hasonlít a szárdiszi gyülekezetéhez, állj meg az Úr előtt, járulj „bizalommal a kegyelem trónusához” (Zsid 4:16), és helyreállsz.
Dézsi István