ÁHÍTAT – 2023. október 28., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A gyülekezet az Istenre találás helye
Igehely: ApCsel 18:1-11; Kulcsige: ApCsel 18:8 „Kriszpusz, a zsinagógai elöljáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt, és a korinthusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek, és megkeresztelkedtek.”
Pál apostol életformája a misszió, a bizonyságtétel, hiszen megélte Isten kiválasztó kegyelmének nagyszerűségét, és az Ő országának lett elkötelezett munkása. Most éppen Korintusban van, és munkatársaival közös céljuk a szolgálat. Előbb csak pihenőidejében, később minden idejét odaszánva megy a zsinagógába, és végzi bizonyságtevő szolgálatát. Az elutasítások nem szegik kedvét, de megérti az üzenetet. Népének nincs rá szüksége, indul a pogányokhoz. Azután – mintha megtörne a jég, megtér a zsinagógai elöljáró, a kitartó szolgálat folytatódik, és sokan megtérnek, bemerítkeznek, mert győz az Ige, Isten ereje.
Elhangzik a számára bátorító Ige: „Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok…”
Sok régi gyülekezet, vagy új plántálás, amely létszámban megfogyatkozott, már-már feladja missziós elkötelezettségét.
Az Úr azt üzeni neked kedves Testvérem: „Ne félj, hanem szólj!”. Tedd ezt abban a hitben, hogy az Úr kegyelméből egyszer csak áttörik a hitetlenség kemény fala, és kiárad az Úr éltető ereje.
Mészáros Kornél

Délutáni elmélkedés

„Szüntelen remélek!”
Igehely: Zsolt 71:14-24; Kulcsige: Zsolt 71:14-15 „Én pedig szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám és szabadító tetteidről mindennap, bár nem tudom felsorolni őket.”
Ma este, amikor heti elmélkedéssorozatunk végéhez érkezünk, arra kérlek, hogy vegyél elő egy papírlapot és egy íróeszközt. Ha a zsoltárossal együtt olvasod az Igét, máris elkezdheted a felsorolást írni, mert a lapra az Úr tetteit kellene feljegyeznünk. Előbb a zsoltár-igékből, majd saját életedben megtapasztaltakat. A leírt áldásokat akár rímbe is szedheted, ha zenész vagy, dallamot is szerezhetsz hozzá, sőt hangszert elővéve is elkezdheted az Urat magasztalni. Örömmel fogadja dicsőítő mondataidat, éneklésedet. A feladat folytatódik, hiszen a zsoltár nem titkos gondolatokat tartalmaz, hanem üzenetedet el kell juttatnod embertársaidhoz, testvéreidhez is.
Visszanézel és előretekintesz, és látod a rólad gondoskodó Úr hűségét, szeretetét, és belesimulsz keze oltalmába. Aki tegnap segített, Ő ma és holnap is veled lesz, így minden múltbeli csoda hitet épít a szívedben, a jövő felé haladva.
Miközben dicsőíted az Urat, teljen meg a szíved hittel, és járjon át a szüntelen jelenlévő reménység!
Mészáros Kornél