ÁHÍTAT – 2023. október 27., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Gyülekezetben megéljük a krisztusi szeretetet
Igehely: Jn 13:34-35; Kulcsige: Jn 13:35 „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”
Látszólag nagyon egyszerű Ige áll ma előttünk. A felszólítás mégis sok emberi gyengeségbe, nehézségbe ütközik. Azonban az Úr Jézus nem tanácsot ad, nem általános viselkedési formákat ismertet, hanem parancsolatot ad az övéinek.
Az újszövetségben a törvény útja kibővül a kegyelem és a szeretet fogalmaival. Most ez utóbbi áll a középpontban. Az Úr szereti az övéit, és elvárja, megparancsolja, hogy ahogyan ő viszonyul hozzánk, mi is úgy forduljunk egymás felé. Szeressétek egymást!
Kedves Testvérem! Szereted testvéreidet, szolgatársaidat? Az ellenség szeretete máshol kerül elő, így ma elsősorban a gyülekezetben megélt testvéri kapcsolatokra figyeljünk. Van-e nehezen szerethető testvéred, netán te vagy nehezen szerethető? Jöjj Jézushoz, és érezd meg, mennyire szeret téged, és egyszerűen engedd, hogy az Ő szeretete továbbáradjon. Így a parancs nem is a te erődből, hanem az Ő jelenlétéből fakadóan betöltetik.
A világ pedig ámulva nézi, hogy a hívők mennyire szeretik egymást. Nem értik, de mi tudjuk a szeretet titkát.
Mészáros Kornél

Délutáni elmélkedés

Reménykedő fohász
Igehely: Zsolt 71:1-13; Kulcsige: Zsolt 71:6-9 „Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam. Szám dicséreteddel van tele, dicsőítelek mindennap. Öregkoromban se vess el engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el!”
Ószövetségi író gondolatait olvashatjuk, aki nagyon ismeri az Urat, maradéktalanul bízik benne. Amit kér, azért egyben hálát is ad, beszámol az Úr gondoskodó szeretetéről.
Bármely életkorban is legyünk, Ő a garancia. Születésünk óta, ifjúkorunktól – öregkorunkig, mindenféle élethelyzetben biztonságban lehetünk. Nem tudom, mit élsz meg a mai napon, de tudd, hogy ha az Úrhoz menekülsz, akkor megtart téged. Sokféle módon provokálhatnak, lejáratni akarnak, életedre törnek, de az Úr veled van. Oltalmat nyersz, ellenségeidnek pedig meg kell állniuk majd Isten előtt, és számonkéri őket, hogy miért bántottak. Nem értik, miért vagy türelmes, de te tudod, és képes vagy arra, hogy a legnehezebb próbák közepette is dicsérd az Urat, hiszen Ő a kősziklád, sziklavárad, amely oltalmat nyújt számodra.
Kész vagy-e reménységgel nézni a mai napodra, körülményeidre, életedre? Látod-e ellenségeid marcangolással fenyegető mozdulatai mögött a téged megvédő, hatalmas Isten jelenlétét?
Dicsérd az Urat én lelkem!
Mészáros Kornél