ÁHÍTAT – 2023. szeptember 1., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Izráel a világbirodalmak árnyékában
Igehely: Dán 11:2-20; Kulcsige: Dán 11:14 „Abban az időben sokan támadnak a déli király ellen. A te néped erőszakos fiai is fölkelnek, hogy beteljesítsenek egy látomást, de elbuknak.”
A Dániel könyvében levő látomások mind összefüggenek egymással, és egyik a másikra épül, egyre teljesebb képet nyújtva Isten gyermekének, hogy a nehéz időkben támaszként, vigaszul szolgálhasson számára. A világtörténelemből csak az Isten népével kapcsolatos eseményeket érinti a kijelentés. Íme, a mi Istenünk! Pontosan feltárja itt a közvetlen századok történelmi eseményeit, melyeket Szíria és Egyiptom kereszttüzében fog tapasztalni Izráel. De e próféciák nemcsak arra a korra adtak kijelentést, hanem a történelem folyamán minden nehéz korszakban újra és újra tudatosítják Isten gyermekeiben, hogy semmi sem történik véletlenül. Isten bölcs végzése, kimért menetrendje van az események mögött.
„Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 10:35-39)
Borzási Sandor

Délutáni elmélkedés

Tanácsok fiatal özvegyeknek
Igehely: 1Tim 5:3-16; Kulcsige: 1Tim 5:14 „Azt akarom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez, szüljenek gyermekeket, vezessenek háztartást, és ne adjanak semmi alkalmat az ellenségnek a gyalázkodásra.”
Teremtőd a te férjed. Hagyatkozz rá bizalommal. Élj tiszteletre méltó módon. Őrizd meg a hit titkát tiszta lelkiismerettel. Ragaszkodj teljes szívvel Krisztushoz, beszédét rejtsd szívedbe, élj vele élő közösségben. Szolgálj az Úrnak irgalmas szívvel, foglald le magad jó cselekedetekben. A családi, házi munkát végezd istentiszteletként, mert valóban az, ha az Úr nevében tesszük. Összpontosíts a gyermekeidre, a nevelésükre, jó befektetés ez jövőjükre nézve. A tieidről való gondoskodást, amit hitből teszel, az Úr úgy veszi, mintha vele tennéd.
Lásd meg kiváltságos helyzetedet: reménységedet ISTENBE vetheted, s mint Anna, elmerülhetsz a szüntelen való imádkozásban. Óvakodj a bujaságtól, vigyázz a tisztességes, szemérmes megjelenésre. Szabadidődet ne fecséreld el üres, tartalmatlan beszélgetésekkel.
Hidd el Isten jóakaratát életedre nézve. Ne adj helyet a kétségbeesésnek! Kérd az Urat: „Adj kegyelmet békén elfogadni azt, amin nem tudok változtatni. Adj bátorságot, megváltoztatni, amit lehet. Tégy bölccsé, hogy különbséget tudjak tenni e két helyzet között.”
Borzási Sandor