ÁHÍTAT – 2023. szeptember 4., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A két tanú elkezdi szolgálatát
Igehely: Jel 11:1-6; Kulcsige: Jel 11:3 „Az én két tanúmnak pedig megadom, hogy ezerkétszázhatvan napig prófétáljanak zsákruhába öltözve.”
Az idők vége felé, amikor az istentagadás az egekig ér, és az Ő törvényeit nyilvánosan is lábbal tiporják, az Úr két tanút küld le a földre, hogy Őmellette és az istentelen világ ellen tanúskodjon! Az Isten szerinti csodákkal és csapásokkal bizonyítják, hogy a világmindenség feletti hatalom még mindig Isten kezében van. Olyan világban élünk, amikor az emberiség Isten nélkül próbálja élni az életét, megoldani a problémáit. Ha nincs eső, öntözünk, és talán ritkán jut eszünkbe esőért imádkozni. Ha forróság van, klímát szerelünk be. Ha megoldatlan problémákkal nézünk szembe, ide-oda futkosunk tanácsért. Isten nélküli világ Isten nélküli megoldásai ezek!
Isten kegyelméből egy új hetet, új napot kezdhettünk! A te életed a mai napon miről vagy kiről fog tanúskodni? A megoldásokat Istentől várod-e? Nem kérdés, hogy Isten használ eszközöket! Keresd ma az Urat, kérd, hogy adjon erőt és bátorságot felismerni és megvallani Jézus Krisztusba vetett hitedet! Az örök élet reménysége tükrözze döntéseidet, mint aki az eljövendőt keresed először, nem a földieket!
Ma reggel legyen ez az imád: Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, és az én életemben is! Ámen!
Király László

Délutáni elmélkedés

A bukásból van kiút
Igehely: Lk 22:31-34; Kulcsige: Lk 22:32 „De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet!”
Egy újabb nap van mögöttünk, a maga terhével és örömével együtt. Mielőtt nyugovóra hajtanád fejed, adj hálát a mindenható Mennyei Atyának az elvett áldásokért! Merj önvizsgálatot is tartani, vajon miben vétkeztem a mai napon? Az Úr Jézus Krisztus előre látta a tanítványai viselkedését a sötétség óráiban. Látta Péter tagadását, éppen ezért ezzel a bátorító üzenettel engedi őt a próbába: „… én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited.” (32. v.) Milyen csodálatos, hogy érted is könyörgött ma az Úr Jézus, hogy ne fogyjon el a hited a megpróbáltatásokban!
A Jakab 3:2 szerint „sokat vétkezünk mindnyájan”. Kérd és fogadd el Isten kegyelmét mindazért, amit szóban, tettben vagy gondolatban elkövettél, ne vidd magaddal az éjszakába! „A nap le ne menjen a ti haragotokkal”. (Ef 4:26) Vizsgáld meg magad és hagyd, hogy az Isten kegyelme feloldozza, szabaddá tegye szíved. A mi szerető mennyei Atyánk abban leli örömét, ha elengedi népének bűnét. Ha Isten megkegyelmezett, van még egy feladat, erősíteni a testvéredet. (32. v.) Ha hasonló bűnbe vagy próbába esett, mutasd meg neki a kivezető utat a saját bizonyságtételed alapján. „Mily jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy, a bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad.” (HH 478)
Király László