ÁHÍTAT – 2023. szeptember 5., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Feltörik az első hat pecsétet 
Igehely: Jel 6:1-17; Kulcsige: Jel 6:1 „És láttam, amikor a Bárány feltörte a hét pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól: Jöjj!”
A szabad akarattal rendelkező ember előtt akár alternatív lehetőségként is felmerülhet az Isten parancsának semmibevétele, lábbal tiprása. Istennel szembe lehet szegülni, lehet vétkezni, de mindezt nem lehet megtenni következmények nélkül. A bűn adhat átmeneti, mulandó örömöt, de a Krisztusban hívő nyomorultul érzi magát az elkövetése után. János segítségével bepillantást nyerhetünk a szellemvilág rejtelmeibe. A pecsétek feltörése, amely útjára engedi Isten büntetését, a Bárány feladata és kiváltsága. Az Isten tudta és engedélye nélkül semmi sem történhet a látható és a láthatatlan világban. Tudnod kell, hogy a te életedben sem történhet semmi az Isten tudta nélkül! Ha engedelmesen hallgatsz a szavára, Ő a legjobbat akarja neked, és az út végén jutalommal várja az övéit haza. Az is lehet, hogy az Isten iránti hűségedért hátrány ér ezen a földön, netán szenvedés és halál, de Isten, az igaz bíró igazságosan fog ítélni és megjutalmazni.
Te melyik csoportba tartozol, az Isten iránti hűségesek csoportjába, akikre örök élet vár? Vagy az Isten törvénye iránt ellenszegülők táborába? Ha még nem döntöttél Isten mellett, dönts addig, míg nem késő, hogy azon a napon ne ítélő Bíróval, hanem személyes Megváltóddal találkozhass!
Király László

Délutáni elmélkedés

Mi megtérünk, Isten pedig meggyógyít! 
Igehely: 2Krón 7:11-18; Kulcsige: 2Krón 7:14 „De megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.”
Az Isten szerinti életnek megvannak a maga következményei és áldott gyümölcsei. Ugyanígy sajnos a bűnnek is megvan a maga következménye, ami elválaszt Istentől, az élet és az áldás forrásától.  Az Istennel való közösség és az iránta való engedelmesség bevon az Isten áldásainak áradatába. Nem elég csak a bűn következményeitől félni, és a bűn átkától megszabadulni. Törekedni kell az Istennel való élő közösségre, ami az Isten iránti engedelmességben teljesedik ki, ami nélkül nincs áldott hívő élet.
Az áldásos hívő élethez vezető útnak megvannak az Isten szerinti lépései:
Megalázza magát népem, keresi orcámat. Miért is van erre szükség? Mert az Isten nélküli élet bűnbe sodor, az Istennel való élő közösség pedig távol tart a bűntől! Megtapasztaltad-e ma Isten jelenlétét az életedben?
Megtérnek gonosz utaikról, megbocsátom vétküket! A mi Mennyei Atyánk nem csak a bűn következményétől, hanem a bűn forrásától is kíván megszabadítani! Ha nem történik meg a bűn elhagyása, nem tud kiáradni Isten bűnt eltörlő kegyelme sem. Meggyógyítom országukat. Isten királyságát csak Isten kegyelme által meggyógyult, újjászületett hívők képesek építeni.
Épül-e általad az Isten országa? „Életet menteni lehet piszkos kézzel is, de sebet gyógyítani csak tiszta kézzel lehet!”
Király László