ÁHÍTAT – 2023. szeptember 7., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Hetedik pecsét és az első öt trombitaszó
Igehely: Jel 8:1-9; Kulcsige: Jel 8:6 „A hét angyal pedig, akinél a hét trombita volt, felkészült, hogy trombitáljon.”
Az imáinkra sokszor úgy érezzük, hogy nem jön felelet, de milyen bátorító, hogy a hittel elmondott ima kedves illatként, angyali közbenjárással ott van Isten trónja előtt. A kegyelem elutasítása Isten ítéletét vonja maga után. Az istentagadó világ, amikor szembesül a természeti csapásokkal (aszály, árvíz, jégeső, tornádó), éghajlatváltozásról beszél a megtérés helyett. Aztán klímakonferenciákat szerveznek, mert azt remélik, hogy megtalálják a környezeti változásokra a megoldást.
Az angyalok trombitálása újabb és újabb természeti csapást hoz a földre, a megtéretlen és az Isten törvényét lábbal tipró világra. A Biblia nyilvánvalóvá teszi, hogy ez Isten büntetése. Isten különbséget tesz az övéi, az elpecsételtek és az istentagadók között, akár az egyiptomi csapás idején. Isten a természet fölött is úr, és Ő irányítja a szelet, az esőt, a vihart és mindent. Rajtad ott van-e már az Isten pecsétje, ami a Bárány vére? „Nincs nyomorultabb ember a földön, mint akiért senki sem imádkozik.” Imádkozz ma is valakiért, és hidd el, hogy imáid nem hullanak a porba, hanem ott vannak Isten trónja előtt!
Király László

Délutáni elmélkedés

A gyülekezetnek is meg kell térnie
Igehely: Jel 3:1-6; Kulcsige: Jel 3:3 „Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg! Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád.”
Amikor a vétekről vagy megtérésről beszélünk, általában ellenünk elkövetett bűnök vagy személyek jutnak eszünkbe. Igénkben a szárdiszi gyülekezet felvigyázója van felszólítva, hogy ébredjen és ébressze a halófélben lévőket. Egy rendkívül veszélyes lelkiállapotról ír a gyülekezet Ura, ez pedig nem más, mint az önáltatás bűne, amikor elfogadottá válnak bizonyos jelenségek, bűnök, amelyek nem kedvesek Isten előtt. Előbb elkezdünk megbarátkozni a bűnnel, eltűrjük, toleráljuk, majd megszokjuk, és később sajnos életformává válik. Még nem találkoztam olyan gyülekezettel, ahol bárkit is megintettek volna irigység, kapzsiság vagy akár anyagiasság miatt. Pedig ezek a csendes gyilkosok rombolják belülről a közösséget és mérgezik a kapcsolatokat.
Vizsgáljuk meg magunkat, nem vagyunk-e vétkesek hasonló dolgokban? Ha nem, adjunk hálát érte Istennek, de ébredjünk fel és ébresszük fel azokat, akik halófélben vannak! Uram, add, hogy azok közé tartozzam, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni. Az a vágyam, hogy az én nevemről is vallást tudjál tenni az Atya előtt és angyalai előtt!  Ámen!
Király László