Átadták a Betlehem-óvoda új épületét

Isten kegyelméből ünnepi istentiszteleten adták át a Betlehem-óvoda vadonatúj, tágas épületét 2021. szeptember 9-én, Nagyváradon. A háromszintes épület a negyedik olyan óvoda, amely a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjának támogatásával épül fel, illetve újul meg.

A gyülekezet imatermében összegyűlt résztvevőket Budai Lajos lelkipásztor köszöntötte, majd Szűcs Sándor belényesi lelkipásztor, a váradi missziókerület elnöke hirdetett Igét a Ruth könyvének második fejezete alapján. Boáz és Ruth találkozására utalva idézte a kérdést: „Kié ez a leányzó?” A kérdésre adott válaszában kifejtette, hogy a gyermek elsősorban Istené, mivel az ő ajándéka a szülőknek, fontos, hogy ott is maradjon, Isten közelségében. Természetesen, a családnak és a közösségnek is segítenie kell a gyermeknek Isten közelében maradni.

Az igehirdetés után Székely Enikő óvodavezető ismertette röviden az 1993-ban indult intézmény történetét. Az óvoda a Betlehem baptista imaháznál kezdte meg tevékenységét, majd kinőve az ott rendelkezésre álló helyet abban a tanévben a belvárosi imaház egyik termébe költözött át. Egy évvel később a gyülekezet szomszédságában működő baptista szövetség épületében működött tovább. Hosszú ideig itt folyt az oktatási tevékenység, és a hely kezdett egyre szűkösebb lenni, ezért 2018-ban a gyülekezet új óvoda építésére nyújtott be pályázatot a Magyarország Kormánya által meghirdetett Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében.

2020 februárjában megkezdődött az új óvoda építése a Szövetség szomszédságában. Milyen áldás, hogy gyülekezetünk közelébe maradhattunk! Azt követően, hogy Magyarország Kormányának jóvoltából a Nagyvárad Belvárosi Gyülekezet megkapta a szükséges összeget, hogy telket vásároljon, óvodát építsen és azt berendezze, hosszú utat kellett megtennünk az építkezés ténylegesen megkezdéséig. A különböző engedélyek megszerezése nem volt egyszerű, az „ellenség” ugyanis nem támogatta az ügyet és annak meghiúsulásán dolgozott. Isten tervét azonban nem semmisíthette meg, mert neki senki nem állhat ellen. Izráelel együtt mi is elismerjük, hogy „nem a mi fegyverünkkel sikerült birtokba venni az új helyet, nem a saját karunk segített idáig eljutni, hanem az Úr jobbja, az ő karja, az ő arcának világossága és az ő nevének segítsége által, mert kedvelt minket” (Zsolt 44:3-8), mondta el Budai Lajos lelkipásztor.

Az új óvoda egy 679 négyzetméter alapterületű telken épült a Berthelot utca 7. szám alatt, melyhez 760 négyzetméteren egy játszótér és egy parkoló is tartozik. Az óvoda alapterülete 184 négyzetméter, a három szinten 572 négyzetméterrel rendelkezik, három csoportban 66 gyermek befogadására alkalmas – ismertette az óvoda paramétereit Sápi János gondnok. A beruházás összértéke 224,3 millió forint, melyből a magyar állami támogatás értéke 188,3 millió forint, a különbözet, 35,9 millió forint a gyülekezet önrésze.

Az avatási ünnepségen jelen volt Demeter Stefánia Katalin, kolozsvári magyar konzul, illetve Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos is. „A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program a lélek programja. Bár ma kövekből épült óvodát avatunk, de a falakon belül az a Lélek munkálkodik, amely önöket ide hívja és összetartja. A jövő akkor kezdődik és akkor válik teljessé, hogy ha ott munkál benne a krisztusi szeretet, a megfeszített Krisztust követő egyházuk tanítása, ha azok az alapértékek, amelyeket mindannyian hoztunk családjainkból, szülőföldünkről, valósággá válik, hiszen a magyar kormány azt vallja, hogy semmi sem lehetetlen, amit Isten akar” – mondta el felszólalásában a miniszteri biztos. „Nagyváradon és szerte a Kárpát-medencében, ahol magyarok élnek, száz év után és egy ezeréves megtartó történelmi múlt után újra van politikai és gazdasági erőnk, hogy betöltsük azt a küldetést, amelyre minket Isten ide rendelt ebbe a központi régióba. Ez a küldetés nem lehet más, mint az, hogy újra egy közösségbe szervezzük magunkat, akik magyaroknak valljuk magunkat. Nemcsak öncélú erősödésről van szó, hanem a velünk élő népekkel összefogva egy teljesen új Közép-Kelet Európát kívánunk szervezni, amely ellenáll azoknak az eszméknek, amelyeket mindannyian nap mint nap hallunk” – tette hozzá.

Szalagvágás, dr. Grezsa István

A gyülekezeti alkalom után az ünnepség az új óvoda udvarán folytatódott, ahol felszólalásában Szabó Ödön, RMDSZ-es parlamenti képviselő elmondta: ez az óvoda hitet, a magyar közösség, a család értékrendjét közvetíti. Olyan közösségé ez az óvoda, amelynek vezetői nemcsak reprezentálnak, hanem értéket teremtenek és felelősséget vállalnak a közösség előtt – jegyezte meg. A továbbiakban az Emanuel Baptista Teológiai Líceum igazgatója, Curta Iosif-Viorel szólalt fel, ugyanis az óvoda a líceum fennhatósága alá tartozik. Az igazgató elmondta: bár különböző nyelvet beszélünk és más nemzetiséghez tartozunk, az Istenbe vetett hit összeköt. A nagyváradi oktatás ettől a tanévtől gazdagabb lett, hiszen egy szép óvodaépülettel bővült, ám az épület mellett fontos a pedagógusok által nyújtott nevelés is – fogalmazott. Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes köszönetet mondott az óvoda megálmodóinak, az épület felépítésében támogatást nyújtó magyar kormánynak. „Reméljük, hogy még sok olyan alkalmunk lesz, ahol oktatási intézményeket adhatunk át, és ilyen sok gyereket láthatunk annak udvarán” – mondta, sok sikert kívánva az új tanévben.

Budai Lajos Dániel lelkipásztor János jelenésekről írt könyvéből olvasott fel igerészletet: „Tudom a te dolgaidat (íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.” „Isten segít számunkra, hogy ezt az óvodaajtót megnyissuk és nyitva is tartsuk, de nekünk is van felelősségünk: akkor lesz áldott jövőnk, ha igazodni fogunk Isten igéjéhez, és ha nem fogjuk szégyellni az Úr Jézus nevét ebben a városban. Ismertessük meg a gyermekekkel is, kicsoda Jézus, de mi magunk is legyünk igaz követői az Úr Jézusnak és szolgáljunk neki” – zárta a felszólalók sorát.

A magyar nemzeti színű szalag átvágását követően a meghívott vendégek, illetve a gyülekezet tagjai, szülők, és természetesen a gyermekek is felfedezhették az új óvodaépületet, amelyet utóbbiak hétfőtől teljes birtokukba is vehetnek.

Juhász Piroska (erdon.ro), Gönczi Géza

Megosztás:
Facebook

További bejegyzések

A 2023-as bemerítés képekben

2023. október 22-én vasárnap bemerítést tartott a gyülekezet. Hatan vallották meg fehér ruhát öltve a népes gyülekezet előtt, hogy behívták

Szabadtéri istentisztelet a várban

2023. augusztus 10-én, csütörtökön közös szabadtéri istentiszteletet tart a rogériuszi, a betlehemi és a belvárosi gyülekezet a nagyváradi vár nyári