ÁHÍTAT – 2022. április 1., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Hűségesnek lenni a kevesen
Igehely: Lk 16:1-13; Kulcsige: Lk 16:10 „Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.”
Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a nagy dolgok tesznek valakit vezetővé, vagy fontossá. De ez nem így van. Nem csak a nagy dolgokban kell helyesen és hűségesen dönteni, hanem olyankor is, amikor nem látszanak a nagy nyilvánosság előtt a döntéseink következményei. Isten a kis dolgokban teszteli a hűségünket, mert „aki hű a kevesen, a sokon is hű az”. Amikor valaki, átadva életét Krisztusnak, megtér, nem csak erkölcsi megújuláson kell átmennie, hanem indítékainak is meg kell megváltoznia. Azokat a dolgokat részesíti előnyben és szereti a hívő ember, amelyeket Isten is.

A hűség a Lélek gyümölcse. A Szentlélek az, aki igazán hűségessé tud tenni. Isten átformáló Lelke nélkül előbb-utóbb kudarcot vallunk a ránk bízott feladatokban. A hamis sáfár példájában az Úr Jézus világossá teszi számunkra, hogy környezetünkért, barátainkért, családunkért, anyagi javainkért, fejlődésünkért, mindenért, ami körülöttünk van, felelősséggel tartozunk. Ha a saját életünket nem vagyunk képesek rendbe tenni, akkor hogy lennénk képesek nagy dolgokra? Ha a közvetlen környezetünkkel és családunkkal nem vagyunk békességben, hogy bízzon ránk más embereket és feladatot? Adj, Urunk, hűséges életet!

Fűrészes-Szálasi Roland

Délutáni elmélkedés

Megtérés és helyreállítás
Igehely: Hós 2:16-3:5; Kulcsige: Hós 2:25 „Mert bevetem vele a földet, és akit „Nincs irgalom”-nak hívnak, ahhoz irgalmas leszek, a „Nem népem”-nek ezt mondom: Népem vagy, ő pedig ezt mondja: Én Istenem!”
Isten látta Izráel széthullását, és a kegyelem és megbocsátás reményteljes üzenetével küldte népéhez Hóseást. A többi próféta az emberek vétkeiről beszélt, és erre fektette a hangsúlyt, Hóseás azonban Istenről szól. Isten egy gyakorlati helyreállítási tervvel jön a néphez, hogy megtérhessenek. Elsorolja szándékát, ami próféciaként a jövőre is értelmezhető: „Azon a napon bevetem őt magnak a földbe, és megkegyelmezek.” Az Atya ilyen kész megváltási és helyreállítási tervvel jött: a földbe vetette a búzamagot, hogy az elhaljon, és termést hozzon. Jézus mondta: „ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” Az Ő halálának és feltámadásának lehetünk a termései. Mi, akik nem voltunk népe, Krisztus áldozata árán népévé lettünk, és mondhatjuk: Én Istenem! Ez a megváltási terv alakuljon át személyes életünkben megtérési tervvé, és valósítsuk meg azt: bűneinket megbánva és elhagyva jöjjünk hozzá bűnbocsánatért, akkor Krisztus a helyreállás lehetőségével, új élettel vár.
Fűrészes-Szálasi Roland