ÁHÍTAT – 2022. április 2., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Isten ismeri a szíveket
Igehely: Lk 16:14-18; Kulcsige: Lk 16:15 „Ő pedig ezt mondta nekik: Ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos.”
Hajlamosak vagyunk arra, hogy amikor halljuk Isten üzenetében a feddést vagy dorgálást, másoknak halljuk azt meg. Vigyázni kell ezzel, mert látszathívővé válhatunk. Nagyon sok energiát fordítunk arra, hogy keressük és védjük a magunk igazát, megtartva azt a képet, amit szeretnénk, hogy higgyenek, gondoljanak az emberek rólunk. Vonatkoztassunk el a farizeusoktól és más emberektől, és nézzük úgy Isten igéjét, mintha Jézus személyesen nekünk mondaná üzenetét!

Isten ismeri szívünk állapotát. Nem lehet elrejteni a bűnt előtte. A homok nem takarhatta el Mózes bűnét, amikor elásta a megölt egyiptomit. Ha emberek előtt sikerül is titokban tartani szívünk igazi állapotát, Istent nem lehet becsapni akkor sem. Ennek súlyosabb formája az, amikor már önmagunkkal is elhitetjük, hogy igazak vagyunk. Az önigazoló keresztyén mindenki másban látja a bűnt, és tudja pontosan, hogyan kellene megtérni, csak önmagára nem alkalmazza.

Vigyázzunk, ne megfelelési kényszer legyen hívő életünknek a motivációja, hanem Isten iránti szeretetünk segítsen megalázkodni, beismerni bűneinket, és megtérni azokból. Hallgasd az Igét önmagadnak, és éld meg azt Krisztussal! Uram, vizsgálj meg engem!

Fűrészes-Szálasi Roland

Délutáni elmélkedés

Megtérés és kitartás
Igehely: Ez 33:10-20; Kulcsige: Ez 33:19 „Ha pedig a bűnös megtér bűnéből, követi a törvényt és az igazságot, akkor emiatt élni fog.”
Ezékiel próféta már több mint hét éve, szolgálatának kezdete óta hallgatott, kivéve, amikor Isten üzenetet bízott rá. Őrálló szolgálatát a csendes, szótlan napokon is kellett végeznie. Ebben a szolgálatban kitartásra van szükség. A kitartásnak kell jellemeznie Isten minden gyermekét, mert a hűségesnek szól az ígéret a hervadhatatlan koszorúról.

A kitartásnak mindig megvan a jutalma. A kitartó imádkozás, könyörgés eredménye lehet a megtérő ember. Minden megtért hívő egy őrálló, akinek kötelessége megtérésre és az új életben való kitartásra inteni minden embert. Isten nem gyönyörködik a bűnös halálában, hanem abban, ha a gonosz megtér. Ezért lettünk szolgálatba állítva mi is. Tragikus, ha valaki meghal a bűnei miatt. De ha úgy hal meg, hogy nem lett figyelmeztetve, az őrállót is felelősség terheli. Az őrálló fel kell, hogy kínálja a megtérés lehetőségét. Mivel a figyelmeztetést nem mindig fogadják szívesen, ezért kitartásra van szükség ebben a feladatban.

Azok megtéretlensége, akik felé szolgálunk, rombolhatja szolgálatkészségünket, de legyen számunkra bátorító példa Krisztus, aki mindvégig kitartott.

Fűrészes-Szálasi Roland