ÁHÍTAT – 2022. április 21., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Sokszorosát már ebben a világban!
Igehely: Lk 18:28-34; Kulcsige: Lk 18:30 „Az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet.”
A piacgazdálkodás világias értékrendje megtalálható a mindenkori hívők életében is. Igazából ez az elmélet abban a kérdésben csúcsosodik ki, hogy: én mit kapok ezért? Jézus válasza lelki beállítottságú:

Sokszoros lehetőséget ad a szolgálatra. Olvastam, hogy amikor Károli Gáspár a Vizsolyi Biblia kiadását tervezte, odatette mindenét. 4000 aranyra értékelik a fordítás költségét (ma 700000-900000 euró között), amiből Rákóczi Zsigmond, Vizsoly főura adott 200 aranyat, és helyet biztosított a nyomdának, de a többi Károli Gáspár adománya volt. Eladta tokaji szőlőjét, ami nagyon jövedelmező volt, csakhogy a Biblia megjelenjen.

Sokszoros üldözés is járhat ezzel az életvitellel, mert elhagyni apát, anyát, egész családot Jézusért nem kicsi szenvedéssel jár. Persze, ez nem mindig fizikai elhagyás, hanem elvi és erkölcsi elválás, az értékrendek mássága, az Isten országa és e világ kincsei közötti különbségtétel, amikor a jóhoz ragaszkodik a hívő.

Sokszoros segítség és gondviselés. Van nehézség, de van segítség is Istentől. Van halál, de van feltámadás is. Ebben bízzunk!

Milyen szolgálati lehetőségeket látsz mára? Vajon milyen lelkület kell ahhoz, hogy az ember adjon, és ne várjon érte semmit?

Szűcs Sándor

Délutáni elmélkedés

Hogyan ismered Krisztust?
Igehely: 2Kor 5:16-21; Kulcsige: 2Kor 5:16 „Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük.”
A hívő embernek meg kell ismernie Jézust minél jobban: nem csak úgy, mint aki megszületett Betlehemben, meghalt a Golgotán, húsvétkor feltámadt, mert ezek mind külső, „testi” (16. v.) dolgok. Jézus munkáját és annak következményeit is meg kell ismerni. Növekedni kell ebben, érettségre jutni.

Jézus teremtő Isten: aki Krisztusban van, az új teremtés (17. v.). Az újjászületés által ez történik: nemcsak javulás, foltozás, hanem új teremtés.

Jézus a Megváltó és az engesztelő áldozat (19. v.). Mivel az emberiség vétkezett, és Isten haragszik a bűnre, ezért kellett az engesztelő áldozat, a megváltás, és ez Jézus által történhetett.

Jézus tökéletes áldozat. Benne nem volt bűn, Ő tökéletes volt, egyedül alkalmas arra, hogy az emberiséget Istenhez vezesse. Nincs más lehetőség arra, hogy az ember kibéküljön Istennel.

Jézus a megbízónk az evangélium munkájában. Az ember Istennel való megbékéltetését ránk bízta. Ez megtiszteltetés és felelősség. Hálaadással és komolysággal kell végeznem ezt a feladatot, ezt a magasztos tisztséget.

Te hogyan ismered Krisztust?

Szűcs Sándor