ÁHÍTAT – 2022. április 7., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Az Isten országa közöttünk van
Igehely: Lk 17:20-37; Kulcsige: Lk 17:21 „Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! Mert az Isten országa közöttetek van!”
Isten országát Jézus Krisztus hozta le hozzánk, mindenkihez közel. Nekünk csak be kell lépni oda. „Betelt az idő, elközelített már az Isten országa” (Mk 1:15a). Nagyon keveset tudok itt írni erről helyszűke miatt, de annál többet gondolhatunk felőle.

1. Aki Jézus Krisztusban hisz, és Őt befogadja, azé lesz az Isten országa. 2. Ahol Jézus Krisztus van, ott van az Isten országa. A tanítványoknak azt mondta az Úr Jézus, hogy jönnek majd napok, amikor nem érzik majd az Isten országának valóságát és annak légkörét, mert Ő nem lesz velük. Például úgy, mint a Nóé vagy Lót idejében élő emberek. Nem is gondoltak Istenre, csak a mulandó, földi dolgokra. Mindenből kihagyták Istent. 3. Hogy Isten országa a miénk legyen, nekünk is kell tenni valamit. „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban”, Jézus Krisztusban! Úgy, mint a kereszten levő gonosztevő: „Ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 23:43b). 4. Az Isten országát keresni kell (Mt 6:33). Vigyázat, mert volt egy írástudó, akinek azt mondta az Úr Jézus: „Nem vagy messze az Isten országától!” (Mk 12:34b). Lehet közel valaki, de mégsem benne!

Bent vagy már az Isten országában?

Szabó Mihály

Délutáni elmélkedés

„Más a vető, más az arató”
Igehely: Jn 4:34-38; Kulcsige: Jn 4:36 „Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató.”
Az Úr Jézus ebben az igeszakaszban a lelki aratásról beszélt, és nagyon fontosnak tartotta, mert ez az Atya munkája volt, és az ma is. Ebbe a munkába a tanítványokat is beavatta. Figyelmeztette őket, hogy jön az aratás, lássák meg az érett mezőket, hogy készen állnak az aratásra. A mező az emberiség nagy tömege. Most kell gyűjteni a termést, az idő itt van, nem kell hagyni, hogy valaki is elvesszen. Ez csapatmunka, sok munkásra van szükség, sőt mindenkire. Az aratásig is sok volt a munka: szántás, boronálás, vetés, stb. Egyvalaki nem végezhet mindent. Itt mindenki a más munkájába állt bele. Jézus Krisztus megkezdte, a tanítványok folytatták, és nekünk is folytatni kell, amíg Ő visszajön. Csak Jézus Krisztus mondhatta, hogy Elvégeztetett! (Jn 19:30). Én is mások munkájába álltam, és utánam is mások jönnek.

Te beálltál-e már ebbe a végtelen munkába, ebbe a csapatba? Sok fiatal kellene, hogy beálljon, mert Jézus Krisztus el akar küldeni, azt akarja, hogy legyél munkás, legyél arató, legyél magvető, hogy tudja meg mindenki, hogy Ő a világ Üdvözítője. „Itt van az aratás, a gabona sok, kévéket kötözni vajon ki fog?”

Ma este, lefekvés előtt ajánld fel magadat Krisztus munkásának! Az Atya majd megjutalmazza munkásait a maga idejében.

Szabó Mihály