ÁHÍTAT – 2022. december 1., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Dávid ígéretet kapott
Igehely: 2Sám 7:1-17; Kulcsige: 2Sám 7:12 „Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát.”
A hála és hódolat indította Dávidot, hogy az Úrnak házat építsen. Ennek kapcsán kapott csodálatos ígéretet. Először is, hogy trónja, leszármazottjának királysága állandó lesz, és ez a Messiás országlásával folytatódik: „Így a te házad, királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz” (16. v.). Milyen csodálatosan jutalmazza Isten a nemes szándékot, amit Dávid nem is tud kivitelezni, csak a leszármazottja! Dávid terve a közeljövőre szólt, de Isten a távolabbi jövőt tárja fel számára, olyan jövőt, amiben Dávid nagyon is érdekelt. Csak Isten előtt van félretolva teljesen a függöny, Ő pontosan tudja, mi történik a jövőben.

Dávid ígéretet kapott, hogy kemény harcai után pihenni térhet: „Azt is kijelentettem neked, hogy az Úr épít házat neked” (1Krón 17:10). A Megváltó nekünk is megígérte, hogy helyet készít a számunkra a dicsőségben (Jn 14:3). Igen fontos, hogy a Dávid Fia és Ura, Jézus Krisztus a mi Urunk legyen, az Ő harcait harcoljuk, ragaszkodjunk a házához, hogy a Dávidnak tett ígéretek számunkra is valóságosak legyenek.

Megkérdezed-e Isten szolgájától, hogy te mit tehetnél az Úr házáért? Miben nyilvánul meg, hogy fontos neked, hogy mi történik utódaiddal, amiután pihenni térsz?

Tőtős János

Délutáni elmélkedés

Meggyőződésünket el nem veszítve
Igehely: 2Pt 3:14-18; Kulcsige: 2Pt 3:17 „Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek.”
Az örök élet bizonyosságát Péter apostol saját biztos meggyőződésnek nevezi, amit az Úr gyermekei semmiképpen ne veszítsenek el! Ez a bizonyosság megmarad és növekedik, ha e rövid igeszakaszt a szívünkbe zárjuk. Először a figyelmeztetéseket, hogy a tanulatlanok (tudatlanok Károli), és az állhatatlanok ne legyenek hatással ránk, sem az elvetemültek tévelygései ne sodorjanak magukkal! Az óvatosságra intést azonban túlhaladja a bátorítás, a tiszta és feddhetetlen életre való buzdítás, hogy az Úr érkezése békességben találjon. Péter az Úr hosszútűrését üdvösségnek minősíti, ahogy régebbi énekünk is mondja: „Meghalt Bárány véred marad erős minden felett, míg összes megváltottidat tisztára mossa meg”. Akár rólunk legyen szó személyesen, akár szeretteinkről, akikért imádkozunk, készek lehessünk Urunk fogadására! A meggyőződésünk erősödik, ha növekedünk a kegyelemben és az Úr Jézus megismerésében. Ugyancsak Péter apostol mondja, hogy a növekedés a tiszta és hamisítatlan tej (1Pt 2:2) által történik, ami a teljes Írás, amely Istentől ihletett, és hasznos az igazságban való nevelésre (1Tim 3:16-17).
Tőtős János