ÁHÍTAT – 2022. december 10., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Nagy öröm az Ő csillaga láttán
Igehely: Mt 2:7-10; Kulcsige: Mt 2:10 „Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük.”
A bölcseket nem a csillag irányította Betlehem felé, hanem a papok és az írástudók. De, amikor meglátták a csillagot előttük menni, akkor teljesen biztosak lehettek abban, hogy jó irányba tartanak. A csillag volt számukra az igazi iránytű, amelyet Isten helyezett eléjük, hogy elvezesse őket Jézushoz. A csillag jel volt a bölcseknek, annak a jele, hogy megszületett a zsidók Királya, a világ Megváltója.

Ma az Úr szeretne minket is hasonlóképpen vezetni. Minket, akik keressük az Ő akaratát, szeretnénk látni, hogy milyen irányba haladjon az életünk, akik szeretnénk megtalálni Jézust az előttünk álló utakon. Olyan nagy kegyelem, hogy Isten nem hagy minket vezetés és megerősítés nélkül! Vannak emberei, akik útba igazítanak. Igéje biztos pont a döntéseinkben, de álom vagy jelek által is tudja az Úr vezetni az életünket. Az Isten szerinti vezetés mindig Krisztushoz és a krisztusi élethez vezet. Hadd ragyogja be ez a mai napunkat!

Miben keresed ma Isten akaratát? Tudsz-e örvendeni azoknak a vezetési formáknak, amelyekkel Isten megajándékozott téged?

Szabó Szilárd

Délutáni elmélkedés

Lelke lakik bennünk
Igehely: Róm 8:9-11; Kulcsige: Róm 8:9 „Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus Lelke, az nem az övé.”
Annak a bizonyítéka, hogy Isten Lelke lakik bennünk az, hogy a Lélek szerint élünk. Lehet élni test szerint, de akkor nem a Lélek lakik bennünk, vagy lehet élni a Lélek irányítása alatt, teremni az Ő gyümölcseit, és megélni naponkénti vezetését. Azok, akikben Isten Lelke lakozik, kiváltságokat is élvezhetnek. Egyrészt Isten fiainak mondatnak, vagy megfordítva, Istent Atyának nevezhetik. Kiváltságos helyzet Isten gyermekeinek lenni, mert így az Ő védelme, szeretete alatt élhetjük életünket. A Szentlélek bennünk lakozása azt is jelenti, hogy élet van bennünk, megelevenítő Lélek. Ezért nemcsak a magunk erejére támaszkodhatunk, hanem a Lélek erejére is. Nem csak a feltámadáskor fog majd testünk feltámadni, hanem akár a mindennapokban is. Isten Lelke megelevenítheti a mi halandó testünket. Ha megfáradtál a mindennapi életben, emlékeztessen Isten ma téged: az a Lélek lakik bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halálból, téged is megújíthat, megeleveníthet.
Szabó Szilárd