ÁHÍTAT – 2022. december 9., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Figyeljetek hajnalcsillagkeltéig!
Igehely: 2Pt 1:12-21; Kulcsige: 2Pt 1:19 „Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.”
Isten igéje a Szentlélektől átitatott beszéd, melyet olyan emberek írtak, akiket a Lélek vezetett. A hitünk megtartásában, annak növekedésében ez a legfontosabb irányadónk. Mi által ismerhetnénk meg jobban Jézus Krisztus személyét, ha nem igéjének a kijelentése által? Az apostolok bizonyságtétele nélkül Jézus személye távoli, megismerhetetlen lenne számunkra. Bizonyságtételük kaput nyitott nekünk Jézus Krisztushoz, szívünkbe fogadhattuk, és így mi is szemtanúi vagyunk nagyságának. Isten igéjének a lámpása egész életünket irányítja. Legfontosabb döntéseinkben, a legnehezebb helyzeteinkben bizton támaszkodhatunk rá. Mert ahogyan a Szentlélek kijelentette prófétáinak, úgy bennünk újra felhasználhatja életünk irányítására.

Uram, ma úgy szeretném olvasni igédet, hogy a te Lelked beszél hozzám! Egyre inkább gyönyörködöm Krisztus személyében, világossággá válik igéd életem minden útjában! Figyelek így a te igédre, míg szívemben reménységed egyre erősebb lesz, míg meglátom a te örök fényességedet!

Szabó Szilárd

Délutáni elmélkedés

Az Isten Lelke által írt levelek vagyunk
Igehely: 2Kor 3:1-6; Kulcsige: 2Kor 3:3 „Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira.”
Nem akármilyen levél vagyunk ebben a világban, hanem egy nyílt levél, amit „ismer és olvas minden ember”. Keresztyén életünk Jézus Krisztus evangéliumának egy modernkori bemutatója. A Szentlélek munkája az életünkben üzenet ennek a világnak Istentől. Megtörténhet, hogy nem mindig szeretjük, hogy az életünk egy nyitott könyv legyen az emberek előtt. De ha keveset osztunk meg magunkból az emberekkel, akkor keveset osztunk meg az Isten munkájából is. Ennek a levélnek nem mi vagyunk a főszereplői, még csak nem is a lelkimunkások, hanem Krisztus és az Ő Lelke. Nagyon fontos tudatosítani magunkban, hogy ha Isten cselekszik az életünkben, az nem csupán a mi hitünknek az eredménye, nem is Isten szolgájának egy jól elvégzett feladata, hanem Isten kegyelme, melyet érdemtelenül kaptunk. Azt mondja Pál apostol a korinthusiaknak, hogy meglátszik bennük a Krisztus munkája.

A nagy kérdés ma is az, hogy meglátszik-e rajtunk is, hogy a Szentlélek mit végzett el az életünkben? Uram, hadd legyünk Krisztus ajánlólevele ebben a világban!

Szabó Szilárd