ÁHÍTAT – 2022. január 11., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Betegségnek parancsoló Úr
Igehely: Lk 4:38-39; Kulcsige: Lk 4:39 „Jézus ekkor fölé hajolva ráparancsolt a lázra, mire az elhagyta az asszonyt.”
A betegség a bűneset óta következményként van jelen mindnyájunk életében. Nem kerül el bennünket sem, akik Isten gyermekei vagyunk. A kérdés az, mit teszünk amikor szembesülnünk kell vele? Lukács azt írja, hogy Péter anyósát magas láz gyötörte és kérték Jézust, hogy segítsen rajta (38. v). A legjobb dolog, amit mi is tehetünk, hogy kérjük hittel Jézus segítségét. A gyógyulás módját és idejét azonban bízzuk Őreá. Sokan kétségbeesnek, ha Jézus Krisztus nem úgy és nem akkor gyógyít, ahogyan azt ők elképzelik. Péter anyósa helyben meggyógyult, s ez veled is megtörténhet. De, ami ennél is fontosabb, hogy mit tett ezek után a meggyógyult? Az Ige arról tanúskodik, hogy felkelt és szolgált Jézusnak (39. v.). Lenyűgöző. Nem az a legfontosabb, hogy Isten mikor és hogyan nyilvánítja meg hatalmát a te életed felett. Ennél sokkal fontosabb, hogy miután ezt megtapasztalod, te mit teszel. Emlékezz vissza, légy hálás Istennek és szolgálj neki örömmel!
Balogh Gábor

Délutáni elmélkedés

Helyes viszonyulás az igéhez
Igehely: Neh 9:29-33; Neh 9:29 „Intetted, és törvényedhez akartad téríteni őket, de ők kevélyek voltak, és nem hallgattak parancsolataidra, hanem vétkeztek törvényeid ellen; pedig ha az ember teljesíti azokat, él általuk. Pártütően hátat fordítottak, megmakacsolták magukat, és nem engedelmeskedtek.”
Bármilyen személyhez, hatáshoz vagy eseményhez háromféleképpen lehet viszonyulni. Helyesen, helytelenül vagy éppen közömbösen, ami legtöbbször helytelen is lehet. Ez igaz az Isten beszédére vonatkozólag is. Az Ige az Isten beszéde, éppen ezért a vele való viszonyunkról is árulkodik. A fogság alatt Izráel népének az Istennel való viszonya igen meglazult. Nem volt templom, istentisztelet és az új nemzedék, amely a fogságban született, csak hallásból ismerte az Istent. Miután a fogságból hazajöttek, felépítik a templomot és a várfalat. Előkerül a törvénykönyv is, amiből Ezsdrás felolvas, s a nép figyelmesen hallgatja és megérti (Neh 8:8). Ennek következményeként a nép bűnvallást tart. Ezt örökíti meg a kijelölt igeszakaszunk. Mit eredményezett a nép életében az igéhez való helyes viszonyulás? Ahogyan már említettem, őszinte bűnbánatot, amire Isten bűnbocsánattal felelt. Ez helyreállást eredményezett az élet minden területén. Adjon Isten az Ő népének szívébe ma is vágyat az igéhez való helyes viszonyuláshoz.
Balogh Gábor