ÁHÍTAT – 2022. január 9., vasárnap

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Rövid, de hatásos igehirdetés
Igehely: Lk 4:14-30; Kulcsige: Lk 4:21 „Ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk: Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára.”
Amikor ennek az elmélkedésnek elolvastam a címét, önkéntelenül is feltevődött bennem a kérdés: milyen a hatásos igehirdetés? A címből kiindulva először is azt állapíthatjuk meg, hogy rövid. Úgy is mondhatnánk, hogy nem túl hosszú. Vannak emberek, akik sokat beszélnek, de semmit nem mondanak. Amikor az Úr Jézus az imádkozásról tanít, azt mondja: „ne szaporítsátok a szót” (Mt 6:7). Ez a megállapítása az igehirdetésre is érvényes. A hatásos igehirdetés nem annyira rövid, hogy ne értenék meg, de nem is annyira hosszú, hogy azt ne tudnák megjegyezni az emberek. Az is egy fontos jellemző, hogy úgy az igehirdető, mint az igehirdetés legyen Istentől ihletett. Csakis az Isten Lelke képes elvégezni azt a munkát, ami által az igehirdetés eléri azt a hatást, amire Isten rendelte. Ez természetesen soha nem zárja ki azokat a feladatokat az igehirdető részéről, amelyeket neki kell megtennie, úgy, mint az imádkozás, odaszánás, ismeret elsajátítása, vagy éppen a szent életben való járás. Amikor ez a két dolog ebben a sorrendben jelen van, akkor az igehirdetés eléri hatását. A hatásos igehirdetésnek egy másik jellemzője, hogy legyen az írásokra (Isten beszédére) alapozott (21. v.). Minden beszédnek ugyanis célja kell legyen, de alapja is. Az igehirdetés esetében a cél az emberek élő hitre segítése. Ennek egyetlen és biztos alapja az Isten beszédének hirdetése és hiteles megélése. Az Ige alapján fontos annak a ténynek a felismerése is, hogy az igehirdetés nem mindenki számára kedves, de minden esetben hasznos. Jézus szájából hangzik el az a szomorú, de igaz megállapítás, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában (24. v.). Ő maga sem volt mindenki számára kedves, de a szolgálat, amit végzett, a leghatásosabbnak bizonyult. Mindezek tudatában hirdessük mi is az evangéliumot azzal a hittel, hogy Isten hatásossá teszi az Ő nevének dicsőségére.
Balogh Gábor
Adjunk hálát Atyánknak, mert ilyen egyszerűen, világosan határozza meg önmagát! – 1Jn 4:16
Térj meg a bűneidből! – Róm 2:1-13, 25-29 (Róm 2:4)

Délutáni elmélkedés

Ragaszkodj Isten kijelentéseihez
Igehely: 5Móz 4:1-14; Kulcsige: 5Móz 4:2 „Semmit se tegyetek hozzá ahhoz, amit megparancsolok nektek, és semmit se vegyetek el belőle! Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket megparancsolok nektek.”
A hűség, a ragaszkodás és a kitartás nem tartoznak a mai korszellemhez. Isten mégis erre hívja fel népe figyelmét. Annyi mindent teszünk Isten népeként az Úrért! Azonban, ha őszintén megvizsgáljuk cselekedeteinket, jellemzi-e az Isten kijelentéséhez való ragaszkodás? Ő ma is az az Isten, aki nem áldozatot, hanem engedelmességet kíván tőlünk. Mi szívesebben áldozunk, minthogy engedelmeskedjünk neki. Az áldozat az Ő részéről megtörtént. A mi feladatunk, hogy teljesítsük azokat a rendeléseket és törvényeket, amelyekre Ő megtanít bennünket (4:1, 5. v.). Hadd buzdítson téged és engem egy régi kedves énekünk ennek megtételére: Ó bár megtarthatnám törvényed, és néked élnék szüntelen! / Serényen járhatnám ösvényed, s el nem hagynám azt hűtelen! / Hogy szavad lenne, Istenem, teher helyett öröm nekem! / Ó vajha én minden beszéded komolyan megfigyelhetném, / Ami nincs tetszésedre Néked, bárcsak mindazt megvethetném. / Segíts, Uram, hogy énbennem akaratod végbe menjen! / Ó lenne bár Igéd vezérem, Világom és irányadóm / Legvégső szóm, zsinórmértékem, buzdítóm és tanácsadóm, / Hogy felismerve jót s igazt, szilárd lennék és tenném azt. / Bár mindig hinnék szent Igédben, minden körülmények között, / engedelmes lennék egészen Beszédednek minden fölött. / Magamnak azt engedve meg, amit Igéd megengedett!” (HH. 579)

Ha valóban és önként ragaszkodunk Isten kijelentéseihez, akkor mi is birtokba vehetjük azt a földet, amit nekünk is megígért.

„Ha én lennék az ördög, akkor egyik legfontosabb célom az lenne, hogy megakadályozzam az embereket, hogy belemélyedjenek a Bibliába. Tudva azt, hogy ez Isten Igéje, amely arra tanítja az embereket, hogy megismerjék, szeressék és szolgálják az Ige Istenét, mindent megtennék annak érdekében, hogy körülvegyem a Bibliát szakadékok, tövis-sövények és csapdák szellemi megfelelőivel, hogy attól így az embereket elriasszam.” J. I. Packer

Balogh Gábor