ÁHÍTAT – 2022. július 25., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A jó Pásztor uralkodása
Igehely: Ez 34:11-31; Kulcsige: Ez 34:31 „Mert ti az én juhaim, az én legelőm nyája vagytok. Emberek vagytok, én pedig Istenetek! – így szól az én Uram, az Úr.”
A pásztor képe többször is megjelenik mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben. Ezékiel itt a nép vezetőit nevezi pásztoroknak, akiknek gondoskodniuk kellett volna, védelmet biztosítani a népnek az ellenségtől. Sajnos, ebben kudarcot vallottak. Ezért szól az Isten figyelmeztetése: „A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok” (4. v.).

Isten mindig tudja, hogy mi a megoldás. Ő beavatkozik, hogy rendet teremtsen, és helyreállítsa mindazt, ami elromlott. A megoldást Jézus Krisztusban kínálta fel: ,,Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket: szolgámat, Dávidot” (23. v.).

Mikor ez a prófécia elhangzott, Dávid király már rég a sírban volt. Itt tehát Dávid utódjára történik utalás, aki nem más, mint Jézus Krisztus, a Felkent, a Dávid igazi Fia. Aki a béresekkel ellentétben nem hagyja magára a nyáját, hanem összegyűjti őket, gondoskodik róluk, és védelmezi őket (11-16, 23. v.). Gondviselése alatt a hívők mindent megkapnak, amire csak szükségük van.

Mit jelent számodra, hogy a jó Pásztor uralma alatt élhetsz? Kiknek a vezetését és gondozását bízta rád az Úr?

Tóth Róbert

Délutáni elmélkedés

Az Úr igéje felüdíti a lelket
Igehely: Ézs 55:6-13; Kulcsige: Ézs 55:10 „Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek.”
Az Isten szájából származó ige célhoz ér, és nem lesz gyümölcstelen (11. v.). Izráel népének is meg kellett tanulnia, hogy hiába tagadja vétkességét, valamint azt, hogy megtérésre van szüksége, mert az Isten gondolata és akarata a lényeg. Az Ő felszólítása ma is érvényes: az embernek el kell hagynia bűnös útjait, az Úrhoz kell térnie teljes szívéből, hogy megtapasztalhassa Isten bocsánatát és áldásait (7. v.).

Mint ahogyan az eső és a hó lehull az égből, megöntözi a földet, segíti a gyümölcsözést, így üdül fel annak a hívőnek a lelke, aki éhezi és szomjazza az Isten beszédét. Isten megteszi, amit mond. Lesz tehát újból öröm, békesség, vezettetés az Úrtól, és természetfeletti áldás (12-13. v.). Igéje által minden esetben és minden körülmények között véghezviszi, amit eltervez. Ezt pedig Isten gyermekeinek jó tudniuk, mert ez felüdítő, erőt és kitartást nyújtó a nehézségekben. C. H. Spurgeon mondta: „A széthulló Biblia rendszerint olyan embernek a tulajdona, aki maga nem hullik szét.” A győzelem kulcsa ez: „Meg van írva!”

Tóth Róbert