ÁHÍTAT – 2022. július 26., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A gyülekezet jellemzője, hogy krisztusi
Igehely: ApCsel 11:19-26; Kulcsige: ApCsel 11:26 „Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek.”
A keresztyének üldözése Jeruzsálemben oda vezetett, hogy mindenfelé szétszóródtak. Így jutottak el egyesek a szíriai Antiókhiáig. Amikor megérkeztek, elkezdték Krisztus evangéliumát hirdetni a zsidóknak (19. v.). Aztán volt néhány ciprusi és cirénei férfi, akik készek voltak nemcsak a zsidóknak, hanem a görögöknek is hirdetni az Úr Jézust. Isten megadta azt a kegyelmet, hogy az evangélium lépésről lépésre kizendült a pogányság felé is (18. v.).

Mivelhogy az Úr keze volt ezekkel a hívőkkel, akik teljesítették küldetésüket, sokan hittek és tértek meg az Úrhoz (21. v.). Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet testvériségéhez is. Elküldték hozzájuk Barnabást, aki Szentlélekkel és hittel volt telve (24. v.), akinek a bátorító szolgálatára egy fiatal hívőkből álló gyülekezetnek a leginkább szüksége lehetett (23. v.). Ezek a megtért emberek Krisztus képére alakultak át, merthogy Krisztusban éltek, és Krisztus élt bennük. Barnabás biztatta őket, hogy maradjanak is meg az Úrban.

A gyülekezet jellemzője tehát, hogy krisztusi. A te életed kire hasonlít? Krisztushoz vagy a világhoz? ,,Szeretnék, Jézus, hasonlítni Hozzád, tükrözze lényem dicsőségedet! Ha sötét vétkem eltakarja orcád, tisztítsd meg újból bűnös szívemet.” (HH. 685).

Tóth Róbert

Délutáni elmélkedés

Az Úr beszéde bölccsé tesz
Igehely: Péld 2:1-11; Kulcsige: Péld 2:6 „Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.”
Az Úr beszédének további áldásait tapasztalhatjuk: bölccsé tesz minket arra, hogy megmenekülhessünk a helytelen utaktól (8-9, 11. v.). Ugyanakkor meg kell látnunk azt is, hogy egyedül Isten adhat valódi bölcsességet és értelmet, hogy felfogjuk azokat a lelki igazságokat, amelyeket Isten akar tanítani Igéjén keresztül. Az Úr beszéde tehát bölccsé tesz minket, és további áldásokhoz vezet, amelyek Istentől származnak (Jak 1:17).

Valaki így fogalmazta meg az Úr szavához való ragaszkodást és annak áldásait: ,,Olvasd a Bibliát, hogy bölcs légy, hidd el, hogy biztonságod legyen, gyakorold, hogy megszentelődj! Fénye vezérel, eledele fenntart, és vigasztalása boldogít. Ez az utas térképe, a zarándok botja, a pilóta iránytűje, a katona kardja és a keresztyén életszabálya. Krisztus a fő témája, javunkra van tervezve, és Isten dicsősége a célja. Töltse meg emlékezetünket, uralja szívünket, és irányítsa lábunkat! Olvassuk lassan, gyakran, imádkozva!”

Tóth Róbert