ÁHÍTAT – 2022. május 16., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Nem foltoz, hanem újat ad
Igehely: Ez 36:22-32; Kulcsige: Ez 36:26 „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek.”
Források és pénz híján sokkal inkább rá vagyunk szorulva arra, hogy megjavítsuk, megfoltozzuk azt, ami tönkrement. Márpedig minden romlik és bomlik, csak idő kérdése. A jelen korban élő ember azonban sokkal inkább hajlamos arra, hogy újat vásároljon, mert megengedheti magának. De ki képes új szívet/lelket venni? Egyáltalán hogyan lehetséges javítgatni, foltozni vagy kicserélni azt, ami teljes mértékben megromlott? Még ha a testünkben lévő szívet kioperálják és újat ültetnek helyébe, a lényünk, az, akik valójában vagyunk, nem változik! Isten képes arra, hogy „belenyúljon a szívünkbe” és nem csupán javítgat, hanem újat ad. Ezékielnek azt mondja Isten, hogy Ő az, aki megtisztítja népét, visszaviszi őket az ígéret földjére, új szívet és lelket ad és Ő maga fogja azt „cselekedni”, hogy engedelmesek legyenek (25-27. v.). A hangsúly nem Izráelen, hanem Istenen van. Itt mindent Isten valósít meg. Más szóval, Isten téríti meg a népet és Isten munkálja ki a hűséget! Ezt pedig nem a nép miatt, hanem a maga dicsőségéért teszi!

Hogyan ad Isten új szívet? Hogyan akarja ma benned elérni azt, hogy parancsaiban járj?

Pap Benjámin Roland

Délutáni elmélkedés

A hit a remélt dolgokban való bizalom
Igehely: Zsid 11:1-7; Kulcsige: Zsid 11:1 „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.”
Istent senki nem látta (Jn 1:18), mondja János apostol, ezért amikor valaki Istenről gondolkozik, akkor a hitre támaszkodva teszi azt. Ezért mondja azt a 6. vers, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. A zsidókhoz írt levél írója nagy hangsúlyt fektetett a hitre, ahogyan annak nagy szerepe is van. Az író „meghatározásában” a hit egy olyan „állapot, vagy lelki tevékenység”, amiben tényként fogadunk el vagy kezelünk olyan remélt vagy szemmel nem látott igazságokat, mint Isten, mennyország, üdvösség, Jézus helyettes áldozata, teremtés a semmiből, stb. Az, amit mi remélünk és most még nem látunk, valóban igazság és az, hogy ezt így tudjuk elfogadni, a hitnek az eredménye. Ennek a hitnek a megértésére hoz néhány példát az író: a teremtés elfogadása, Ábel áldozata (amit Isten azért fogadott el, mert hívő volt), Énók felvitetése, Nóé engedelmessége.

Az igazán megtértek számára sok jövőbeli áldást ígér az Ige. Azonban egyelőre legtöbb részük csupán jövőbeli reménység. De ez nem jelenti azt, hogy nem fog beteljesedni! Épp ez a hit, ami most még csak reménység, az valóság is! Be fognak teljesedni! Hiszed ezt?

Pap Benjámin Roland