ÁHÍTAT – 2022. május 17., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Az újjászületés valóban szabaddá tesz
Igehely: Róm 8:1-17; Kulcsige: Róm 8:15 „Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: »Abbá, Atyám!«”
Pál apostol elősorban bebizonyítja a római levélben azt, hogy mindenki bűnös (Róm 3:23), majd amellett érvel, hogy csupán Jézus által lehet megigazulni (Róm 5:1). Azok, akik az előző két tényt elfogadták és hittek Jézusban, a 8. részben fellélegezhetnek, mert többé nincsenek a vád és a bűn uralma alatt. Hit által meghaltak a bűnnek és feltámadtak Jézussal egy új életre (Róm 6.). A hívőkben Isten Lelke uralkodik, aki bizonyságot tesz (az Igét olvasva meggyőz minket) arról, hogy van örök életünk. Azonban a Lélek „felszabadítása” (az újjászületés) semmiképen sem azt jelenti, hogy függetlenné tesz minket. Sokkal inkább azt jelenti, hogy függők leszünk! A megtérés előtt a bűn szolgái voltunk, a megtérés után azonban Isten szolgái lettünk. Nem vagyunk tehát adósai a régi életnek, hogy vétkezzünk, hanem Istennek, hogy Léleknek engedjünk. Erről tanúskodik az első vers: nincs kárhoztatás azoknak, akik Jézusban vannak, akik Lélek szerint járnak. Az újjászületés tehát valójában szabaddá tesz a bűntől!

Mire alapozva vezeti az újjászülteket a Lélek ebben az új szabadságban?

Pap Benjámin Roland

Délutáni elmélkedés

A hit gyógyító ereje
Igehely: Mk 9:14-29; Kulcsige: Mk 9:23 „Jézus pedig ezt mondta neki: Ha tehetsz?! Minden lehetséges annak, aki hisz.”
Miután Jézus visszatért a megdicsőülés hegyéről, a tanítványok körül tömeget és vitatkozókat talált. Egy kétségbeesett apa hozta a gyerekét a tanítványokhoz, de nem tudták belőle a démont kiűzni. Jézust megpillantva felragyogott az utolsó reménysugár. Ez az édesapa Jézushoz ment és az Ő segítségét kérte. Jézus válasza pedig az, hogy: „hitetlen nemzetség”. Az alapvető probléma az, hogy sem a tanítványai, sem a nép nem hitt benne. Ezt csak tetőzi az, hogy ez az édesapa szabaduláson kívül semmi mást nem akart, de még abban sem hitt igazán, hogy Jézus képes megszabadítani a fiát („ha valamit tehetsz”). Jézus rögtön rámutatott az édesapa önző szándékára: hit kell, nem csak a bajoktól való szabadulás! Végül keserű elismeréssel könyörög az édesapa: „Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemben!” Jézus már látja az őszinteséget ebben az emberben. Hinni akar, de mégis hitetlen. Ekkor kiűzte a gonosz lelket a gyerekéből!

Úgy a hit, mint a gyógyulás Isten ajándéka (Ef 2:8; Mk 9:25). Te milyen szándékkal keresed Jézust? Melyik helyesebb: hiszel, hogy gyógyítson meg, vagy gyógyítson meg, hogy higgy?

Pap Benjámin Roland