ÁHÍTAT – 2022. május 18., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Az újjászületésnek kötelező velejárói vannak
Igehely: Gal 5:18-26; Kulcsige: Gal 5:22-23 „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.”
A 19. verstől kezdve egy 18 pontos felsorolást találunk a test cselekedeteiről. De mit is jelent az, hogy a test cselekedete? Ha jól belegondolunk, akkor kitisztul előttünk az, hogy a fizikai test senkit sem visz a bűnre. Senkinek a lába, keze, vagy füle nem kívánkozik a bűnre. A „test” tehát nem a fizikai testünkre vonatkozik, hanem a bűnös természetünkre. A bűnös természetnek pedig vannak jellemzői, ezek „a test cselekedetei…”. Hasonlóan a lelki, (újjászületett) embernek is vannak jellemzői: ez „a Léleknek gyümölcse…” Jézus azt mondta, hogy gyümölcséről ismerhető meg a fa (Lk 6:44). Így amikor valaki életére nézünk, akkor látszania kell annak, hogy jó fa, vagy rossz fa (hívő vagy hitetlen). A Lélek termi bennünk a gyümölcsöt és ahol nem terem, az azt bizonyítja, hogy ott nem volt újjászületés. Ha tehát egy hívő nem viselkedik elhívásához méltóan, akkor azt bizonyítja, hogy nem hívő, vagyis „romlott fa”. Ezért mondja Pál azt, hogy ha lélek szerint élünk (újjászülettünk), akkor járjunk Lélek szerint is (éljünk annak megfelelően, aminek valljuk magunkat).
Pap Benjámin Roland

Délutáni elmélkedés

Az üdvözítő hit jellemzői
Igehely: Róm 4:18-25; Kulcsige: Róm 4:21 „És teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni.”
Ábrahám nem véletlenül a hit egyik példamutató ősatyja. „Reménység ellenére” is, vagyis minden olyan körülmény ellenére, amelyek azt mutatták, hogy Isten ígérete nem fog beteljesülni, hit abban, hogy amit Isten megígért, azt betartja. Ki hinné azt, hogy egy 75 éves embernek gyereke születik? Sőt még inkább akkor, amikor már 99 éves volt, és még mindig csak ígéret volt Izsák? Igen, talán mi nem hinnénk ezt. Csak ígérgetésnek, vagy még rosszabb, hitegetésnek tartanánk. Ábrahám azonban hitben erős volt, „nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére”, mintha csak figyelembe se vette volna azt, hogy öreg. Pedig figyelembe vette! Épp ez az, amit a hit jelent. A körülmények, a látható valóság ellenére bízni Isten ígéreteiben. Az üdvözítő hit tehát olyan szilárd, ami elfogadja a még most nem látott és nem tapasztalt valóságot! Ezért ez neki igazságul lett tulajdonítva. Most hozzá hasonlóan mi is a Jézusba vetett hit által igazulunk meg. Van tehát olyan hitünk, ami a körülmények ellenére elfogadja és tényként kezeli Isten ígéreteit?
Pap Benjámin Roland