ÁHÍTAT – 2022. március 16., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Tűz és meghasonlás
Igehely: Lk 12:49-53; Kulcsige: Lk 12:51 „Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Mondom nektek: semmiképpen, hanem inkább meghasonlást.”
Elmondja az Úr, hogy neki is keresztséggel kell megkereszteltetnie, és szorongattatik, amíg az bekövetkezik. Az Úr Jézus a kereszthalálára gondolt, és szorongott, mivel tudta, mit jelent Isten előtt megállni úgy, hogy a bűneinket magára veszi. Az, aki bűnt nem ismert, bűnné lett értünk, és elviselte azt a büntetést, amit mi érdemeltünk volna meg. Az Úr tudta, mivel jár szembenézni Isten bűn elleni haragjával. Nagypénteken ez meg is történt, így végezte el a megváltás művét.

Ezek után elmondja, hogy meghasonlás támad az egymáshoz legközelebb álló emberek között is, mint férj és feleség, szülő és gyerek. Ez a meghasonlás az Ő neve miatt lesz, mert az egyik komolyan hisz benne, és kész követni Őt mindenben, a másik viszont nem. Az egyik mindenben akar engedelmeskedni Istennek, a másik meg nem, és ez meghasonláshoz vezet két ember között. Vedd fontolóra Pál apostol szavait az ApCsel 20:24 alapján!

Miért történik meghasonlás Jézus nevéért a mai tanítvány és szerettei között? Van-e határa az Úr iránti engedelmességnek? Ha igen, meddig lehet elmenni?

Kelemen Szabolcs

Délutáni elmélkedés

Lelkünk biztos horgonya
Igehely: Zsid 6:13-20; Kulcsige: Zsid 6:19a „Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya”.
Isten ígéretet tett Ábrahámnak. Azt ígérte, hogy megáldja őt, megsokasítja, és nagy néppé teszi. Isten megerősítette ígéretét, hogy az nem fog változni, mert az Ő végzése változhatatlan. Esküvel erősítette meg: önmagára esküdött, mert nála nincs nagyobb, hatalmasabb. Lehetetlen, hogy Isten hazudjon, ezt két változhatatlan tény is alátámasztja. Ez erős vigasztalásul lett nekünk is, akik odamenekülve, megragadtuk az előttünk álló reménységet. Ez a két változhatatlan tény: az esküvel való megerősítés és Jézus Krisztus váltsághalála. Ez a mi lelkünk biztos horgonya, amely beljebb hatolt a kárpitnál. Ez menedéket és reménységet nyújt Isten népének. A viharos tengeren hánykolódó hajónak az jelent menedéket, amikor a kikötőbe érve horgonyát leengedheti. Ez a kép szemlélteti, hogy mit jelent a biztos horgony lelkünk számára. Az, hogy beljebb hatolt a kárpitnál, utal Krisztus főpapi szolgálatára, aki egyszer ment be a szentek szentjébe önmagát feláldozván. Ez tökéletes áldozat volt, és nem kell azt megismételni évente, ahogy a főpap tette az Ószövetségben. Számodra mit jelent a biztos horgony?
Kelemen Szabolcs