ÁHÍTAT – 2022. március 17., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Az idők jelei
Igehely: Lk 12:54-56; Kulcsige: Lk 12:56 „Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni?”
Az Úr Jézus arról beszél, hogy az időknek vannak jeleik. Ahogyan jelekből lehet tudni, hogy milyen időjárásra lehet számítani, úgy a jelekből az időket is meg lehet határozni. A Biblia több mindent elmond az utolsó időről, amely az Úr Jézus eljövetelét előzi meg. Tehát az utolsó időknek vannak jelei. Ezek jelzik, hogy közeledik az Úr Jézus második eljövetele. Meglepetésszerű lesz az érkezése, és akkor jön el, amikor nem is gondolná az ember. A jelek nem a pontos napot, órát, percet jelzik, hanem azt, hogy közel van az idő, és legyünk készek. Aki látja a jeleket, és úgy tesz, mintha nem lennének, mintha nem tudna azokról, az képmutatóan viselkedik.

Az idők jelei azt üzenik, hogy vigyázzunk, hogy ne érjen majd bennünket felkészületlenül az a nap. Legyünk készek, és nyitott szemmel járjunk, követve és szolgálva Krisztust. Az utolsó időkről fontos üzenetet olvashatunk az 1Tim 4:1-2 és 2Tim 3:1-5 verseiben!

Napjainkban milyen jeleit látod az utolsó időknek? Mit tehetsz ezekben az időkben az Úr országának az építéséért?

Kelemen Szabolcs

Délutáni elmélkedés

Boldog, aki Istenhez menekül
Igehely: Zsolt 34:1-9; Kulcsige: Zsolt 34:9 „Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.”
Ez a zsoltár leírja az Istenhez menekülő ember boldogságát, örömét és szabadulását. Hálaadás, dicsőítés és magasztalás van az ilyen ember szívében Isten iránt. A zsoltáríró megkereste az Urat, aki meghallgatta őt, és kimentette minden félelméből. Aki az Úrra néz, az felvidul. Aki a próbák, terhek közepette Istenre tud tekinteni, az megtapasztalja közelségét, szabadítását. Ma is igaz, hogy aki Istenhez menekül hittel, az megtapasztalja, hogy az Úr megmenti nyomorúságából. Csak Ő tud védelmet adni az övéinek.

Milyen szomorú, hogy vannak emberek, akik szorult helyzetben emberekhez, pénzhez, világi megoldásokhoz menekülnek, és úgy próbálják megoldani problémáikat. Boldog ember az, aki Krisztushoz menekül, mert benne igazi megoldást talál életére. Aki emberekben bízik, az megszégyenül. Jó az Úr, és gondot visel az övéiről, akik rá bízzák életüket. Ez a boldogság Isten jelenlétéből fakad, mert Ő hatalmas, nagyságos, fenséges, szerető Úr. A Krisztusban meggyökerezett és benne elrejtett élet sugározza azt a boldogságot, ami sehol máshol nem található meg. Van ilyen boldog életed Krisztusban?

Kelemen Szabolcs