ÁHÍTAT – 2023. február 13., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Ami nem kedves Istennek
Igehely: Róm 8:5-8; Kulcsige: Róm 8:8 „Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.”
Ha egy ember a szeretetét akarja kifejezni valaki iránt, akkor igyekszik olyasmivel meglepni, amit az illető személy kedvel. Minél jobban ismerik egymást, annál jobban tudják, hogy mi tartozik a kedvencei közé, és mit nem szeret.
Pál apostol elmondja, hogy aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt. Ezen a földön mindannyian testben élünk, de ezt az életet vagy újjászületett emberekként a Szentlélek vezetése alatt éljük, vagy a bűnös természet irányítása alatt. Ez utóbbi esetben olyan cselekedetek jönnek létre (Gal 5:19–21), amelyek ellentétesek Isten törvényével, és ellenségeskedést váltanak ki Istennel. A bűn csábítása annyira édes tud lenni, hogy az ember elfeledkezik róla, hogy döntésével Isten haragját gerjeszti fel. Olyan lesz, „mint a madár, amely a kelepcébe siet, és nem tudja, hogy az életével játszik” (Péld 7:23 Revideált Károli Biblia).
Igyekezz arra, hogy a mai napon ne tedd azt, ami nem kedves Istennek! Járj Lélek szerint, tedd a jót, teremd a Lélek gyümölcsét, hogy örömét lelje benned Alkotód!
Fazakas György

Délutáni elmélkedés

A meghallgatás művészete a házasságban
Igehely: Jak 1:19-20 „Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát.”
Amikor egy családban gyermek születik, alig várják, hogy az első szót kimondja. Fel is jegyzik, hogy melyik volt az első kimondott szó. Rövid idő múlva azt lehet hallani, hogy ugyanazt a gyermeket csendre intik: „fiam, próbálj meg pár percig csendben maradni.” A házasságban is szükség van sokszor a csendben maradásra, amikor nem vág bele egyik fél a másik szavába, nem vág vissza sértődötten, és nem igazít ki folyton, két lábon járó lexikonként, mindent jobban tudva. Erre mondja az Ige, hogy az ember legyen késedelmes a szólásra. Ennek a tanácsnak a megfogadása nem csak arra ad időt, hogy az ember jobban megválogassa szavait, hanem arra is, hogy a romboló indulatok heve csillapodjon, mielőtt annak minden ereje, válogatatlan szavak formájában a házastársra zúdulna.
Az Ige azonban az érem másik oldalát is kihangsúlyozza: gyors a hallásra. Ha kész vagy odafigyeléssel, aktívan hallgatni, rájössz, hogy nem ismered olyan jól a házastársad belső világát, gondolatait, érzéseit, mint amennyire gondolod. Ha úgy tudod meghallgatni örömét vagy panaszát, hogy nincs a kezedben a telefonod, a szemébe nézel, és igyekszel átélni lelkiállapotát, a szeretet útján jársz.
Fazakas György