ÁHÍTAT – 2023. február 14., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Az Isten előtti kedvesség kiindulópontja
Igehely: Zsid 11:5-6; Kulcsige: Zsid 11:6 „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.”
Mikeás próféta idejében feltették a kérdést: „mivel járuljak az Úr elé?” (Mik 6:6), azt gondolva, hogy az Isten előtti kedvességet rituális cselekedetekkel vagy az áldozatra szánt javak mennyiségével lehet megszerezni. Hajlongás, égőáldozat, kosok ezrei, olajpatakok tízezrei, emberáldozat? A felsorolás fokozása – messze túl azon, amit Isten valaha is kért a törvényben – tükrözi a szívben visszhangzó választ: nem, nem, nem! Az Isten előtti kedvesség kiindulópontja nem abban van, hogy az ember mivel járul az Úr elé. Egy másik kérdést kell feltenni: hogyan?
Erre ad választ mai igénk: aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy Ő létezik, és jutalomban részesíti azokat, akik Őt hittel keresik. Ennek az Istent kereső hitnek nagyszerű példája Énók, annak ellenére, hogy keveset beszél róla a Biblia. Énók hitt Istenben, életének napjaiban Istennel járt, és kortársaihoz képest fiatalon elragadta őt az Isten, hogy ne lásson halált.
Keresd ma az Isten előtti kedvességet! Indulj az Úrral, járj hitben, tapasztald meg, hogy az Isten előtted megy, és irányítja lépéseidet!
Fazakas György

Délutáni elmélkedés

Konfliktuskezelés a házasságban
Igehely: Péld 15:17-18 „Jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hizlalt ökör, ahol gyűlölet van. Az indulatos ember viszályt szít, a türelmes pedig lecsendesíti a perpatvart.”
Sokszor megtörténik házasulandó fiataloknál, hogy látásuk egy időre egysíkúvá válik: hajlamosak mindent rózsaszínben látni. Lehet, hogy beszélnek arról, hogy miként kezelik majd a pénzüket, de kevésbé arról, hogy milyen lesz a konfliktuskezelés. Nem is gondolják sokan, hogy ilyesmire is szükség lesz. Egyesek ismernek egy módszert a konfliktuskezelésre: közös megegyezéssel a szőnyeg alá seprik a problémákat. Amikor viszont már egy egész halom összegyűlt, nem tudnak mit kezdeni vele. Az évekre visszanyúló elrendezetlen sérelmeket nagyon nehéz kezelni.
Jó, ha van „hizlalt ökör”, anyagi javak bősége, de amikor az anyagi előmenetel már a kapcsolat rovására van, akkor észbe kell kapni időben. Ha a házastársak elhidegülését, a kimerültség okozta konfliktusokat, a gyermekek esetében a figyelemhiány okozta zavarokat el lehet így kerülni, akkor jobb a „főzeléket” választani. Jobb az egyszerűbb életforma szeretetben, mint a nagy megvalósítások megromló családi kapcsolatokkal.
Persze, hogy nem a „főzelék” garantálja a szeretetet. Fontosabb az a lelkület, amit beviszünk a házasságba: viszályt szító indulat helyett az azt lecsendesítő türelem.
Fazakas György