ÁHÍTAT – 2023. február 15., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Istennek kedves szolgálat
Igehely: Róm 14:17-18; Kulcsige: Róm 14:18 „Mert aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt.”
Bálám azt hitte, hogy helyes, amit tesz, de csak szamarának csökönyössége mentette meg az életét (4Móz 22:32–33). Saul az amálék elleni harcot jól elvégzett küldetésnek gondolta, pedig ott dőlt el véglegesen, hogy Isten elveszi tőle a királyságot (1Sám 15:20–23). Pál apostol megtérése előtt üldözte az egyházat Isten iránti buzgóságból, de később megállapította, hogy: „hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem” (1Tim 1:13).
Mi a titka annak, hogy a hívő ember szolgálata kedves legyen Istennek? 1.) A szolgálatnak Krisztus felé kell irányulnia. Nem saját elgondolás szerint, hanem az Ő parancsa és útmutatása mentén, teljes engedelmességgel. 2.) A szolgálatnak van egy bizonyos módja, ami ebben a fejezetben be van mutatva: „aki így szolgál”. Az Istennek kedves szolgálat nem bírálgatva rombol, hanem szeretve épít. 3.) A szolgálat színtere az Isten országa, ahol nem lehet cél emberi rendelkezések érvényesítése, vagy másodlagos dolgok törésre vitele, hanem Isten igazsága érvényesül, a békesség lelkülete uralkodik, és a Szentlélek öröme sugárzik.
Ilyen szolgálatban fáradozz te is, kedves testvérem!
Fazakas György

Délutáni elmélkedés

Pénzkezelés a házasságban
Igehely: Lk 16:1-9; Kulcsige: Lk 16:1 „Majd szólt Jézus a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát.”
A hamis sáfár ura vagyonát tékozolva élte jelenét, és hamissággal készítette elő a jövőjét. Mindkettő kiderült, és urának is tudomására jutott. Az anyagi javak kezelése nagy kihívások elé tudja állítani az embert. Ha az anyagi keretek szűkösebbek, akkor kihívást jelent, hogy lehetőleg minden fontos kiadás fedezve legyen. Ha a lehetőségek nagyobbak, akkor kihívás a józan és megfontolt magatartás megőrzése az ésszerű gazdálkodás érdekében. Az anyagi javakkal való bölcs sáfárkodás céljából meg lehet fontolni a következőket: 1.) az anyagi javakat is Isten ajándékának kell tekinteni (1Krón 29:14). 2.) A pénz kezelése átlátható kell legyen, közös megegyezés szerint, titkolózás és a döntések kisajátítása nélkül. 3.) A létfontosságú kiadások, amelyek a család fő szükségleteit biztosítják, elsőbbséget kell élvezzenek a kívánságlistán levő, de mellőzhető dolgokkal szemben. 4.) A havi költségvetésben helye kell legyen az Úr munkájára szánt javaknak is. Ez az egyik legjobb befektetés. Érdemes a gyermekeket is megtanítani erre.
Végül arra is figyelni kell, hogy nemcsak a pénzkezelést kell bölcs sáfárként végezni, hanem az anyagi javak megszerzésének módja is Istennek tetsző kell, hogy legyen.
Fazakas György