ÁHÍTAT – 2023. február 16., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Istennek kedves türelem
Igehely: 1Pt 2:18-20; Kulcsige: 1Pt 2:20 „De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében.”
Az elmúlt évtizedekben kialakult jóléti világ magával hozta az árucikkek bő választékát, és az azokhoz való gyors hozzáférést. Mindeközben hiánycikké váltak az erény és a jellemesség egyes kellékei, közöttük a türelem is. Gyakran nemcsak az teszi türelmetlenné az embert, ha végtelennek tűnik a forgalmi dugó, hanem az is, ha valaki a sor elején, a zöldre váltó lámpánál nem rajtol el legalább úgy, mint egy Forma 1-es pilóta.
Péter apostol a szenvedéseket átélő hívőknek magyarázza a helyes hozzáállást. Amikor valaki hibázik, rossz döntéseket hoz, aztán el kell hordoznia a következményeket, és ezt kitartó türelemmel teszi, szép dolog. Azonban az Isten előtt is kedves türelem az, amikor valaki helyesen cselekszik, mégis szenvednie kell, de nem lázong, nem fenyegetőzik, és nem vág vissza. A következő versek bemutatják a Megváltó türelmét szenvedései között: nem viszonozta a gyalázást, nem fenyegetőzött, hanem helyzetét arra bízta, aki igazságosan ítél.
Légy ma türelmes, akkor is, ha úgy érzed, igazságtalanság ér! Gondolj az éretted némán szenvedő Krisztusra!
Fazakas György

Délutáni elmélkedés

Kölcsönös tisztelet
Igehely: Ef 5:33; Kulcsige: 1Pt 3:7 „És ugyanígy, ti, férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg neki a tiszteletet mint örököstársatoknak is az élet kegyelmében, hogy imádkozásotok ne ütközzék akadályba.”
A házasságban is ki tud alakulni néha versenyszellem. A felek elkönyvelik, hogy leelőzték egymást a családfenntartásban, a gyermekekkel való foglalkozásban vagy az ügyintézésben. Kevesebb igyekezet mutatkozik azon a területen, ahol az Ige is bátorít arra, hogy egymást meg lehet előzni: a tiszteletadásban (Róm 12:10). Ez a házasságra is érvényes, mert nem egyirányú a tiszteletadás, hanem kölcsönös. Hogyan kell ezt gyakorolni?
1.) Tisztelni és nem követelni a tiszteletet. Mind a két igevers a tisztelet megadásáról, és nem annak kiharcolásáról szól. A feleség tisztelje meg a férjét, mint a család fejét, a férj pedig tisztelje a feleségét, mint örököstársát az élet kegyelmében.
2.) Tisztelni és tiszteletre méltónak lenni. A kölcsönös tisztelet gyakorlása közben az a törekvés is meg kell legyen a házasfelekben, hogy tiszteletre méltók legyenek. A férj tiszteletre méltó, ha szeretettel vezet, nem katonai parancsszavakkal, a feleség pedig akkor, ha a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével ékes (1Pt 3:4).
3.) Tisztelni egymást és tisztelni Istent. A házastárs tisztelete nélkül az Isten tisztelete áhítatoskodássá tud alacsonyodni. Ne legyen imáid meghallgatásának ilyen akadálya!
Fazakas György