ÁHÍTAT – 2023. február 18., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Istennek kedves imádkozás
Igehely: 1Tim 2:1-7; Kulcsige: 1Tim 2:3 „Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt.”
Vannak olyanok, akik nagyon szépen tudnak imádkozni, kellemes hallgatni, és jól esik rá áment mondani. Isten azonban nem a szép, költői megfogalmazás alapján értékeli ki az imákat. Néhány szempont, ami számít: 1.) egy az Isten (5. v.), aki minden imát meghall, és hatalmas ahhoz, hogy cselekedjen. 2.) Egy a közbenjáró, az ember Krisztus Jézus (5. v.). Istenhez közeledni csak általa lehet, elfogadva kegyelmét és váltságát. 3.) Istennek van terve (4. v.), és az imakéréseknek igazodniuk kell ennek a tervnek a megvalósulásához. Isten azt akarja, hogy az emberek megtérjenek és üdvözüljenek. 4.) Az imádkozás elsődleges fontosságú (1. v.). Imádkozás az evangelizálás előtt, a prédikálás előtt, döntések meghozatala előtt, egyszóval: mindenekelőtt. 5.) Az imádkozás buzgó, kitartó és intenzív kell legyen. Ez kiderül abból a négy szóból, amit az apostol az ima gyakorlására használ (1. v.). 6.) Az imádkozás széles látókörű kell legyen (2. v.). A magunk előmeneteléért sokat tudunk imádkozni, de a csendes élet érdekében beleférnek imáinkba a sokat kritizált politikusok és országvezetők?
Az elmúlt időszak azt bizonyítja, hogy vannak mulasztásaink ezen a területen. Igyekezzünk pótolni!
Fazakas György

Délutáni elmélkedés

Lelkiség a házasságban
Igehely: Kol 3:12-19; Kulcsige: Kol 3:15 „És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak.”
Egy író a következőképpen fogalmazta meg a házasság lelki oldalának fontosságát: „… nemcsak test, hanem szív is, és nemcsak szív, hanem szüntelen párbeszéd is, olyan háló, amely egyre sűrűbbre szövődik, egyre bensőségesebb és édesebb lesz a kötelék, és erre rajzolódik az élet hímzése.” Lelki közösség nélkül a házasság elveszíti szépségét. Lelki beszélgetések, Krisztus beszédének olvasása, együttes imádkozás, őszinte megnyilatkozás, szeretetteljes figyelmeztetés, alázatos bocsánatkérés és szívből jövő megbocsátás mind jelen kell legyen az istenfélő házasságban. A fent említett „háló” férj és feleség között ritkul az évek során, vagy sűrűbbé válik? Az Isten jelenlétében gyakorolt lelki közösség nélkül csak az előbbi történhet.
Az Istennel való közösség gyakorlása nem egy kipipálandó feladat csupán, hanem olyan eszköz, ami által a 12–14. igeversekben felsorolt jellegzetességek megvalósulnak, és a hétköznapok részeivé válnak.
Amint a családi élet hímzése naponta új öltésekkel gazdagodik, úgy legyen egyre világosabb ábrázolása az Isten tervének, Aki annak idején bölcsen tette le a házasság alapjait!
Fazakas György