ÁHÍTAT – 2023. május 25., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Jézus és Lázár
Igehely: Jn 11:33-12:1; Kulcsige: Jn 11:44 „És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik: Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!”
Egy kedves család élt Betániában, ahol Jézus szívélyes fogadtatásban részesült, valahányszor betért hozzájuk. Hárman voltak testvérek: Mária, Márta és Lázár, akikről több helyen is olvasunk a Bibliában. Lázár megbetegedett és meghalt. Hírek érkeznek Jézushoz Lázár betegségéről. Abban a reményben voltak, ha Jézus elmegy Lázárhoz, meggyógyítja, és nem fog meghalni. Jézus még ott maradt két napig, mert azt mondta, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére van. Már negyednapos halott Lázár, amikor Betániába érkezik.
Látta Jézus, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is. Jézus is könnyekre fakadt, gyöngéd együttérzéssel volt a nyomorúságban levő barátaival. Lázár sírjához ment, ami egy barlang volt, és egy kő feküdt rajta. Szólt a jelenlevőknek, hogy vegyék el a követ. Márta elmondja Jézusnak, hogy már negyednapos a halott. A bizalmatlanság szava ez, hiszen már késő bármit is tenni: „Jézus azonban ezt mondta neki: Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?” (40.v.). Jézus imádkozott, és meghallgatta őt az Atya. Lázárt kihívta a sírból, győzött az élet!
Milyen a te hited? Ismered-e Jézust, mint az élet Urát?
Nagy Miklós

Délutáni elmélkedés

Ezékiel
Igehely: Ez 2:1-5; Kulcsige: Ez 2:2 „Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám.”
Az Úr Lelke szállt Ezékielre, hogy elküldje Izráel fiaihoz, a lázadó néphez. Ezékiel arcra borult, amikor meglátta az Úr dicsőségét, és hallotta, hogy valaki megszólal: Beszélni akarok veled, állj a lábadra! (1:28). Csak azoknak mondhatja, hogy állj a lábadra, akik korábban leborultak. Ezékiel bizonyságtételét olvashatjuk ebben a szakaszban. Az isteni erő talpra állította a prófétát, és készségessé tette a cselekvésre, miután meghallotta az Úr szavát. Nem csak meghallotta, hanem meg is értette, mit akar elvégezni általa az Úr, hova küldi őt. Makacs és konok szívű fiakhoz kell mennie. Át kell adnia az üzenetet, akár hallgatnak rá, akár nem. Majd megtudják, hogy próféta volt közöttük. Nem mondhatják, hogy nem tudták, mi az Úr akarata.
Nekünk is szükségünk van a Szentlélekre, mert Ő tud talpra állítani minket. Ő tudja megértetni velünk az üzenetet, és ad erőt azt továbbadni a címzetteknek: „Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé” (Mt10:16). „Hívtál, Uram, hallottam jól, Hangod keres, szívemhez szól.” (HH 281.)
Nagy Miklós