ÁHÍTAT – 2023. október 26., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Gyülekezetben együtt úrvacsorázunk
Igehely: 1Kor 11:23-26; Kulcsige: 1Kor 11:26 „Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön.”
Az Úr népének ünnepe a nyugalomnap, Krisztus feltámadásának napja, de a vasárnapok között kiemelt figyelmet kap az úrvacsorai alkalom. A vasárnap Krisztus feltámadásának örömünnepe, az úrvacsora Krisztus keresztáldozatának emlékünnepe. Így hagyta meg az Úr, hogy alkalomról alkalomra emlegessük, emlékezzünk, hirdessük, hogy Ő engesztelő áldozat lett sokakért. Miattunk, helyettünk, érettünk vállalta a legnehezebb küzdelmet, azért, hogy az ellenünk szóló adóslevelet érvénytelenné tegye.
Amikor nyugodt körülmények között, még a formák tekintetében is egzakt módon vagyunk együtt, emlékeztet minket a legfájdalmasabb útra. Nagycsütörtök, nagypéntek, a Via Dolorosa, a magárahagyottság, a kínhalál volt az osztályrésze. Így kötött Isten az emberiséggel új szövetséget, amely a kegyelem alapján köt bennünket Hozzá, Jézus Krisztus által.
Bár ma hétköznap van, de kérlek, emlékezz, és köszönd meg az Úrnak, amit érted, értünk cselekedett. Ha úrvacsorázunk, akkor pedig igazán emlékezzünk!
Mészáros Kornél

Délutáni elmélkedés

Méltó magatartás
Igehely: 1Pt 4:7-11; Kulcsige: 1Pt 4:7 „Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok.”
Jobban szeretjük, ha elkezdődnek életünk nagyszerű időszakai, és nem kedveljük, ha ezek végéhez érkezünk. Azonban értékrend kérdése, hogy mit tekintünk jónak, és mit bajnak.
Az Úr Péter apostol levelén keresztül arról beszél ma hozzánk, hogy a földi lét, az itteni munkálkodás lehetősége lezárul, és ez aktív készülésre serkent bennünket. Néhány kiemelten fontos feladatot még nem végeztünk el, hiszen ezt folyamatosan kell tennünk. Imádkozzatok, legyetek kitartóak a szeretetben, legyetek vendégszeretők, szolgáljatok!
Hogy állsz a feladataiddal? Milyen mulasztásaid vannak még? A számvetés ma még lehetőséget nyújt a hiányok pótlására, a felkészülésre. Engedd, hogy lelki ajándékaid hatékonyan működjenek, hogy környezeted érezze, hogy hiteles vagy, hogy magad is megéled, amit hirdetsz másoknak, hogy cselekszel, mert tudod, hogy az Úr ezt várja tőlünk.
Ha egyszer valóban vége lesz és megállunk az Úr előtt, akkor lesz életünk átvizsgálása.
Légy áldott, légy jó szolgája Istennek!
Mészáros Kornél